Škola ljudskih i manjinskih prava II

Svečana dodjela diploma, 25 Jun u 11h u prostorijama CGO

Škola ljudskih i manjinskih prava II

Druga generacija polaznika Škole ljudskih i manjinskih prava, u organizaciji Centra za gradjansko obrazovanje, a uz podršku Savjeta Evrope (kroz program Mjera za izgradnju povjerenja) je uspješno završila rad. Svečana dodjela diploma će se obaviti u petak, 24. juna 2005 godine, u 11h, u prostorijama Centra za gradjansko obrazovanje (Njegoševa 36/I).

Pored predstavnika Centra za gradjansko obrazovanje, prisutnima će se obratiti i Sabahudin Delić, pomoćnik ministra za zaštitu prava nacionalnih i etničkih grupa.

Cilj projekta je da se poboljša svijest javnosti u vezi sa ljudskim i manjinskim pravima, da se promovišu vrijednosti i instrumenti Savjeta Evrope i da se njeguju harmonični interkulturalni odnosi.

Tokom 4 mjeseca intezivnog rada (od marta do juna 2005.g.), Školu je uspješno završilo 29 polaznika koje su činili članovi parlamenta, predstavnici vladinih i institucija lokalne samouprave, članovi političkih partija, nevladinih organizacija, medijski profesionalci, advokati, studenti itd. Voditelj Škole bio je Aleksandar Saša Zeković, istraživač kršenja ljudskih prava u Crnoj Gori. U Školi su kroz održanih 40 predavanja i radionica gostovali ugledni domaći i strani predavači, kako univerzitetski profesori, tako i sudije, advokati, političari, predstavnici NVO sektora i novinari.

Škola je organizovana u vidu niza radionica u kojima je, pored teorijskih izlaganja, veći dio posvećen interaktivnom učenju. Učesnici su, u okviru 4 modula, sticali znanja o:

• Konceptu ljudskih i manjinskih prava
• Medjunarodnim dokumentima iz ove oblasti
• Medjunarodnim instrumentima koji štite ljudska prava
• Ljudska pravima i srodnim pitanjima

Kroz sve ovo promovisan je princip komparativne analize konkretnih iskustava primjene ljudskih i manjinsih prava u Crnoj Gori i drugim zemljama u Evropi i svijetu.