Kvalitet obrazovanja mora biti prioritet

Centar za građansko obrazovanje (CGO), osvrćući se na reagovanje Rektora bogoslovije gospodina Gojka Perovića, ponovo podsjeća da se zamemarivanjem istorijskih činjenica uskraćuje mogućnost učenicima i učenicama da na adekvatan način sagledaju prošlost svoje države i na toj osnovi donesu sopstveni sud o potezima ljudi i društva iz toga perioda. Cenzurisanje bilo kojeg dijela istorije onemogućava… »

Činjenice se ne mogu sakriti

Centar za građansko obrazovanje (CGO) se zalaže za Crnu Goru kao državu koja počiva na demokratskim principima u kojoj će jedna od glavnih obilježja njenog građanskog društva biti multietničnost i multikulturalnost. Preduslov za stvaranje takvog društva je i naučno tretiranje istorijskih činjenica, neuslovljeno time koliko su dobre ili loše one bile, jer je takav pristup… »

Ciklus predavanja o Žaku Lakanu

U okviru novog obrazovnog programa „Savremene tendencije kritičke misli“ CGO organizuje ciklus predavanja o Žaku Lakanu jednoj od intelektualnih ikona 20. vijeka, psihoanalitičaru, psihijatru i filozofu. Voditelj ciklusa biće doc. dr Filip Kovačević. Predavanja i diskusije će se odvijati u prostorijama CGO-a svakog četvrtka od 19h. Zainteresovani kandidati/kandidatkinje mogu podnijeti prijavu sa kraćom biografijom na… »

Ako nemaš znanje, džaba ti zvanje

Centar za građansko obrazovanje (CGO) kroz brojne projektne i ostale vidove djelovanja intenzivno radi na podizanju svijesti o značaju borbe protiv korupcije u obrazovanju. Njena prisutnost u ovoj oblasti treba da bude razlog ozbiljne zabrinutosti i nadležnih organa jer se lošom obrazovnom osnovom sistemski ograničavaju mogućnosti razvoja crnogorskog društva… Ako nemaš znanje, džaba ti zvanje –… »

Čovjek zvijezda

Sloboda, ljudsko dostojanstvo, građanska hrabrost i politička odgovornost u demokratskim društvima su nerazdvojne. Njihovo odsustvo je mjera naše udaljenosti od Evrope, isto koliko je mjera našeg ličnog zalaganja i borbe za njih znak naše istinske evropske prirode. Rječnikom Evropske komisije cijenimo: napredak je napravljen. Ovog puta zbog cetinjskih gimnazijalaca i gimnazijalki i Gorana Stankovića, već… »