Parada neodgovornosti

Pozitivno je što je priča o LGBT pravima izašla iz okvira naših alternativnih obrazovnih programa, kamernih prostora i uglavnom konvertitskih diskusija. Negativno je što još nema pokretanja institucionalne, političke i profesionalne odgovornosti onih koji javno promovišu neistine, nesenzibilisanost za sve što nije njihov sopstveni odraz u ogledalu, provincijalnu ograničenost i lažne vrijednosti… Parada neodgovornosti –… »

I nova Uredba se već krši

Centar za građansko obrazovanje (CGO) ukazuje da se i nova Uredba o kriterijumima i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću koja je stupila na snagu 07.08.2010.godine. već krši, jer Komisija nije u zakonom propisanom roku obavijestila javnost o Odluci o raspodjeli sredstava za 2010… I nova Uredba se već krši – (pdf)

Situacija na Pravnom fakultetu i dalje zabrinjavajuća

Centar za građansko obrazovanje (CGO) ponovo apeluje na nadležne organe Univerziteta Crne Gore (UCG) i rektorka da hitno pristupe riješavanju problema na Pravnom fakultetu i omogućavanju svih uslova za akademski rad studenata i profesora… Situacija na Pravnom fakultetu i dalje zabrinjavajuća – (pdf)

Oglas za polaznike IX generacije Škole za ljudska prava

Centar za građansko obrazovanje (CGO) raspisuje OGLAS za polaznike IX generacije ŠKOLE LJUDSKIH PRAVA – škole za izučavanje ljudskih prava od teorije do prakse – Školu čini 5 modula u ukupnom trajanju od četiri mjeseca. Nastava će se izvoditi jednom do dva puta nedjeljno, u trajanju od dva sata. Sve troškove pokriva Centar za građansko… »

Univerzitet Crne Gore mora da zaštiti svoj i ugled Pravnog fakulteta

Centar za građansko obrazovanje (CGO) poziva rektora Univerziteta Crne Gore da učini sve što je u njegovoj nadležnosti da sprovede mjere i radnje kako bi na Pravnom fakultetu konačno zavladao red, zakoniti rad i odgovarajući kvalitet nastavnog procesa na pojedinim predmetima… Univerzitet Crne Gore mora da zaštiti svoj i ugled Pravnog fakulteta – (pdf)

Ciklus predavanja o Žaku Lakanu

U okviru novog obrazovnog programa “Savremene tendencije kritičke misli” CGO organizuje Ciklus predavanja o Žaku Lakanu, jednoj od intelektualnih ikona 20. vijeka, psihoanalitičaru, psihijatru i filozofu. Voditelj ciklusa biće doc. dr Filip Kovačević. Predavanja i diskusije će se odvijati u prostorijama CGO-a svake srijede od 19h. Zainteresovani kandidati/kandidatkinje mogu podnijeti prijavu sa kraćom biografijom na… »