Godina dana loše prakse?

Centar za građansko obrazovanje (CGO) podsjeća javnost da je prije godinu dana (27.jula 2010) Skupština Crne Gore usvojila Zakon o izmjenama i dopunama opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju. Njime je propisano da 220 direktora osnovnih i srednjih škola u Crnoj Gori bira ministar prosvjete, što je dovelo do potpune centralizacije obrazovnog sistema… Godina dana… »

Ozakonjena korupcija?

Mnoge poluge ove vlasti su uzdrmane i tu nema spora. To samo po sebi, bez znalačkog, posvećenog i sveobuhvatnog pristupa ne daje nikakvu garanciju da će se ona sama urušiti… Ozakonjena korupcija – (pdf)

Što radi, kome i na koji način odgovara NSEI?

Centar za građansko obrazovanje (CGO) smatra neodgovornim i nedopustivim ponašanje zvaničnih organa kojima se obraćao u vezi dostavljanja narativnih i finansijskih izvještaja o radu Nacionalnog savjeta za evropske integracije (NSEI). Proces prikupljanja ovih, naizgled jednostavnih, podataka se pokazao neobično spor, a u dijelu prikupljanih informacija daje i nekoliko zabrinjavajućih pokazatelja koji treba da uđu u… »

Kome studenti da se obrate u ostvarivanju svojih prava

Centar za građansko obrazovanje (CGO) upozorava da studenti Pravnog fakulteta (PF) Univerziteta Crne Gore (UCG) ne mogu dobiti informaciju da li mogu ostvariti svoja prava zagarantovana Statutom UCG-a, te Ugovorom o studiranju jer ne mogu dobiti diplomu, a mnogi ni uvjerenje o diplomiranju… Kome studenti da se obrate u ostvarivanju svojih prava – (pdf)

Principi na rasprodaji

U susret dugo najavljivaom glasanju o davanju ili uskraćivanju podrške gradonačelniku Miomiru Mugoši, Centar za građansko obrazovanje (CGO) smatra važnim valjano rasvijetljavanje cijele ove rasprave u kojoj je bilo različitih pozivanja na principe, a suština se svodi na puku trgovinu istima… Principi na rasprodaji – (pdf)

Sistemski problemi se moraju riješiti na sistemski način

Centar za monitoring (CEMI) i Centar za građansko obrazovanje (CGO) zahtijevaju da se uvede obaveza objavljivanja imovinskih kartona rukovodilaca i nastavnog osoblja Univerziteta Crne Gore i univerzitetskih jedinica… Sistemski problemi se moraju riješiti na sistemski način – (pdf)

Kraj mandata, a gdje su rezultati rada za Pravni fakultet?

Centar za građansko obrazovanje (CGO) poziva odlazećeg dekana Pravnog fakulteta (PF) Ranka Mujovića da upozna javnost sa učincima svog mandata u dijelu rezultata koji se tiču unaprijeđenja kvaliteta rada PF, jer je do tih informacija teško doći za razliku od onih koji se odnose na ličnu dobit samog dekana, a koja su za naše okolnosti prilično… »

Vratiti institut građanske inicijative u Ustav

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je nedavno uputio inicijativu Vladi Crne Gore kojom je pozvao da se pristupi i promjeni ustavne norme koja definiše ,,pravo građanske inicijative”. Iz Kabineta Predsjednika Vlade je došao negativan odgovor i obavještenje: “…da je za Vladu kao predlagača promjena Ustava u ovom trenutku prihvatljivo da se Ustav promjeni samo u… »