I naplata kazni mora biti u skladu sa Ustavom

Centar za građansko obrazovanje (CGO) obavještava javnost da su Skupština Crne Gore, Vlada Crne Gore i Ministarstvo pravde odbili da daju mišljenje Ustavnom sudu na inicijativu za ocjenu ustavnosti Zakona o prekršajima.

Podsjećamo, CGO je, prije tri mjeseca, podnio Ustavnom sudu inicijativu za ocjenu ustavnosti Zakona o prekršajima, tvrdeći da je 68 sudija za prekršaje imenovala Vlada Crne Gore, suprotno Ustavu, koji propisuje da sudije u Crnoj Gori bira Sudski savjet. Ustavni sud se još nije odredio o ovoj inicijativi.

Od 6. januara 2013. na snagu je stupio i novi Zakon o bezbjednosti saobraćaja na putevima, a o prekršajima predviđenim ovim zakonom odlučuju i dalje sudije za prekršaje, protivno Ustavu, koji garantuje građanima da ne mogu biti izvedeni pred sudije koje je imenovala Vlada. Pored drastičnog uvećanja kazni, novina u zakonu je da je za najteže prekršaje predviđena i kazna zatvora do dva mjeseca koju izriče sudija za prekršaje, koga je imenovala Vlada Crne Gore, suprotno Ustavu koji predviđa da sudije isključivo bira Sudski savjet.

Zadatak Ustavnog suda je da štiti ustavnost i zakonitost i sedam sudija tog suda moraju izdati Privremenu mjeru za obustavljanje svih akata i radnji koje su preduzete na osnovu Zakona o prekršajima i drugih zakona koji propisuju odgovornost za prekršaje, kao što je Zakon o bezbjednosti saobraćaja na putevima. Svaki građanin koji je ili će tek biti kažnjen po odluci sudija za prekršaje može uložiti ustavnu žalbu Ustavnom sudu jer mu je povrijeđeno pravo na suđenje pred nezavisnim sudom.

Po Zakonu o prekršajima sudije izriču kaznu zatvora, potom vrlo ozbiljne zaštitne mjere, kao što je obavezno liječenje alkoholičara i narkomana, oduzimanje predmeta, zabrana vršenja djelatnosti. Samim tim, po ovom Zakonu ne može postupati onaj sudija kojeg imenuje izvršna vlast. Na taj način se svakodnevno krše prava hiljade građana i građanki, a odluke donešene na ovaj način su nepoznate sudskim sistemima razvijenih zemalja Evrope.

Za prvih godinu dana primjene Zakona o prekršajima država je izrekla novčanih kazni u iznosu većem od 8 miliona eura, a od toga je naplatila 4,5 miliona eura. Procjena je da će novi Zakon o saobraćaju ove cifre značajno uvećati, pa je stoga neshvatljivo da najvažnije institucije sistema koje kroz takav jedan zakon od građana naplaćuju višemilionske iznose ne nalaze za shodno da Ustavnom sudu daju mišljenje je li isti taj zakon u skladu sa Ustavom, ili ne.

Podsjećamo da su sudije za prekršaje, čija smo imenovanja od strane Vlade Crne Gore osporili kao protivustavna, u prvih godinu dana primjene Zakona o prekršajima izrekle više od 26 000 osuđujućih odluka. Imenovanjem i razrješenjem sudija za prekršaje (njih 68) od strane Vlade Crne Gore prekršeno je pravo građana i građanki na suđenje pred nezavisnim sudom, što garantuje Ustav Crne Gore i Evropska konvencija o ljudskim pravima i slobodama.

S obzirom da je proteklo više od tri mjeseca od kada je CGO podnio Inicijativu Ustavnom sudu, te da ista sadrži bitne i detaljne podatke za odlučivanje, a da su Skupština, Vlada i Ministarstvo pravde odbili dati mišljenje o ustavnosti Zakona o prekršajima, CGO se nada da će Ustavni sud uskoro donijeti odluku, poštujući princip odlučivanja u razumnom roku.

Danilo Ajković, Saradnik na programima