CGO predstavlja iskustva iz pregovaranja u regionu

Viši pravni savjetnik u Centru za građansko obrazovanje (CGO) i član radne grupe za poglavlje 23 Pravosuđe i temeljna prava, Boris Marić učestvuje danas na regionalnoj konferenciji „Pridruživanje EU: koja je uloga civilnog društva (ukoliko postoji)?“ koju organizuje Balkanska mreža za razvoj civilnog društva (Balkan Civil Society Development Network), Institut za evropske politike i Cenzura plus, a koja se danas, 16. januara održava u glavnom gradu Makedonije, u Skoplju.

Cilj konferencije je podsticanje rasprave o evropskim integracijama i aktuelnoj poziciji zemalja regiona i prenošenja zajedničkih iskustava u tom kontekstu. Takođe, razgovara se i o uspostavljanju mehanizama koji bi poslužili stvaranju institucionalne saradnje civilinog društva i državnih vlasti, kao i kristalisanju konkretnih preporuka uz uspostavljanje zajedničke platforme za djelovanje organizacija civilnog društva čija je uloga nemjerljiva u procesu pridruživanja i vlasti koji vode sam proces pridruživanja. U fokusu konferencije su i evropski strukturni i kohezioni fondovi koji predstavljalju motore realizacije ekonomske i socijalne politike, a koji su dostupni potencijalnim kandidatima za pridruživanje EU.

Boris Marić je na konferenciji predstavio iskustvo Crne Gore kada je riječ o učešću organizacija civilnog društva u procesu pregovaranja sa EU, mogućnostima koje takvo učešće otvara u smislu djelotvornog doprinosa evropeizaciji Crne Gore, ali i izazovima sa kojima se suočavaju predstavnici civilnog društva kroz učešće u radnim grupama za pripremu pregovora o pojedinim poglavljima. On se osvrnuo i na značaj transparentnosti pregovaračkog procesa kako bi isti imao puni legitimitet kod građana i građanki.

Predstavnik CGO-a je jedini učesnik iz Crne Gore na ovom važnom skupu, na kojem govore i zvaničnici zemalja regiona, uključujući i Radmilu Sekerinsku, predsjednicu Nacionalnog savjeta za EU intergracije Makedonije.

Damir Nikočević, PR/Saradnik na programima