Uspostaviti policijsku organizaciju bez korumpiranih službenika

Centar za građansko obrazovanje (CGO) pozdravlja prijedlog Socijaldemokratske partije (SDP) koji se odnosi na dopunu Zakona o unutrašnjim poslovima, u dijelu vođenja imovinskih kartona službenika zaduženih za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, kako bi se spriječilo njihovo nezakonito bogaćenje.

CGO je i do sada ukazivao na potrebu odlučne i sistemske borbe protiv sveprisutne korupcije u Crnoj Gori. Uvođenje ovakve antikorupcijske mjere, kao posebne kontrole ovlašćenih policijskih službenika koji rade na zaštiti bezbjednosti i imovine građana i građanki, doprinijeće odgovornijem i profesionalnijem radu policije, a ujedno i, povećati povjerenje građana i građanki Crne Gore u organe koji su direktno zaduženi za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala. CGO cijeni da je ovo pravi put za preduzimanje realno bolnih i teških, ali neophodnih koraka u suočavanju sa ovim izazovom. Takođe, CGO se nada da će SDP istrajati na tim svojim stavovima, odnosno da oni neće biti ulog u neke druge koalicione kompenzacije, kao i da će koristeći postojeće mehanizme – a prije svega činjenicu da je ministar unutrašnjih poslova iz ove partije – dosljedno primjenjivati te odredbe u praksi, ukoliko iste prođu zakonsku proceduru.

CGO smatra da je Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) direktno odgovorno za sve policijske službenike koji nezakonito stiču imovinu na štetu javnog interesa, i da evidencija imovinskih kartona ne bi smjela biti interna, kao bi se se ispoštovali principi transparentnog i odgovornog rada ovog Ministarstva. Takođe, MUP bi morao sprovesti adekvatniju i rigorozniju kaznenu politiku za sve svoje službenike za koje se utvrdi da su bili dio koruptivnog lanca i nesavjesnog obavljanja funkcije. U tom pravcu, CGO predlaže da se istraži imovinsko stanje svih policijskih funkcionera, u makar proteklih 5 godina, jer su se po našim informacijama upravo u MUP i Upravu policije u tom periodu, slile desetine miliona eura pomoći za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, a rezultati ostaju vrlo neubjedljivi.

CGO pozdravlja svaku političku i pravnu akciju usmjerenu ka efikasnoj borbi protiv nezakonitog bogaćenja i nada se da će se najavljena politička volja vladajućih struktura da podrže osnaživanje zakonodavnog okvira efektuirati kroz konkretne rezultate u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala.

Tamara Milaš, Saradnica na programima