Budućnost proširenja EU je u promjeni pristupa zemljama zapadnog Balkana

Daliborka Uljarević, izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje (CGO), učestvuje na dvodnevnoj ekspertskoj radionici (15.-16. april) koja se održava u Briselu u organizaciji fondacije Friedrich Ebert pod nazivom “Budućnost proširenja: priprema za Solun II”. Cilj ovog skupa je da se analiziraju izazovi s kojima se kroz proces proširenja suočavaju kako zemlje članice EU-a, tako i zemlje kandidati i potencijalni kandidati. Tim povodom, ona je predstavila glavne izazove sa kojima se suočava Crna Gora, ali i govorila o onima na koje će tek naići tokom pristupnih pregovora sa Evropskom unijom a koji mogu usporiti sam put ka EU, sa naglaskom na nedavna politička zbivanja i korupcijske afere koje mogu uticati na podršku zemalja članica EU nastavku procesa proširenja prema zapadnom Balkanu.

Sam događaj je uključio i radnu večera tokom koje je uvodni govor je održao Stefano Sannino, direktor Generalnog sekretarijata za proširenje, koji je razgovarao sa 14 eksperata iz zapadnog Balkana i EU o izazovima u procesu proširenja deset godina nakon Solunskog samita, održanog u junu 2003. godine.

U deklaraciji iz 2003. EU je ponovila svoju nedvosmislenu podršku evropskoj perspektivi zemalja zapadnog Balkana. Budućnost Balkana je unutar Evropske unije. Sada, deset godina kasnije, čini se da proces proširenja pati od dvije međusobno povezane bolesti: sa jedne strane, EU prolazi kroz duboku unutrašnju i egzistencijalnu krizu a sa druge strane, izostaju odgovori zemalja sa statusom kandidata na potrebu brzog i kvalitetnog rješavanja i ispunjavanja zahtjeva EU, što dodatno pojačava uzdržanost i neraspoloženje zemalja članica. Radionica će se baviti izazovima proširenja EU i država članica, izazovima za zemlje zapadnog Balkana, ali i inovativnim pristupima koji će omogućiti novi pravac politike proširenja. Ova radionica je
način da se situacija sagleda iz perspektive svih strana na objektivan način, kako bi se dodatno raspravljalo o strategijama koje se mogu primijeniti da bi se omogućio, sa jedne strane, nastavak proširenja a sa druge strane garantovalo poštovanje svih zahtjeva u vremenu odgovarajućem i za zemlje kandidate i države članice.

Daliborka Uljarević je jedina učesnica iz Crne Gore na ovom ekspertskom sastanku. U svojim obraćanjima, ona će se osvrnuti na proces proširenja kao izazov za EU i države članice, ali i pristupanje kao izazov za zemlje zapadnog Balkana, sa posebnim naglaskom na Crnu Goru i najnovija politička zbivanja i moguću drugačiju ulogu EU u daljem procesu demokratizacije Crne Gore.

Chiara Gaia Iascone, saradnica na programima