Privremeno zatvoreno poglavlje 26, ali još dosta posla ostalo

Centar za građansko obrazovanje (CGO) pozdravlja privremeno zatvaranje još jednog pregovaračkog poglavlja – podglavlja 26 (Obrazovanje i kultura). Privremeno zatvaranje ovog poglavlja, pored ranije privremeno zatvorenog poglavlja 25. -Nauka i istraživanje, predstavlja korak naprijed ka članstvu Crne Gore u Evropsku uniju.

Ovo poglavlje je vrlo značajno za Crnu Goru, imajući u vidu ograničenost ljudskih resursa i činjenicu da su upravo obrazovanje i stručnost građana i građanki Crne Gore preduslov za jačanje društva, razvoj ekonomije i unaprijeđenje ukupnog životnog standarda. Ipak, privremeno zatvaranje Poglavlja 26 treba razumjeti tek kao početak puta ka izgradnji obrazovnog sistema, koji će u perspektivi obezbijediti prosperitet Crne Gore, odnosno proizvoditi kadrove koji će biti konkurentni, kako na crnogorskom, tako i na evropskom tržištu znanja. Do ostvarenja ovog cilja, potrebno je još dosta rada i posao tek predstoji, kako bi Crna Gora ne samo formalno već i suštinski dostigla stepen obrazovnog i kulturnog razvoja zemalja članica EU.

Da bi se ovi standardi dostigli, kvalitet obrazovnog sistema u Crnoj Gori mora biti unaprijeđen, a aktivnosti na polju borbe protiv korupcije u obrazovanju, posebnu u domenu visokog obrazovanja, biće pokazatelj iskrenih težnji i napora u dostizanju ovih ciljeva.

Crnogorski obrazovni sistem je u prethodnom periodu prošao kroz značajne reforme na svim nivoima. One su donijele pozitivne, ali i negativne posljedice i trendove, koji često proizilaze iz nerazumijevanja samog procesa, i samim tim dovode do njegove neadekvatne primjene, te na prevazilaženju ovih pojava treba aktivno raditi. Sa druge strane, pristup brojnim obrazovnim programima Unije, značajna je prilika za sve naše učenike/ce, student/kinje ali i profesore/ice, kojima se otvara prilika da svoje znanje stiču i unaprijeđuju ne samo u obrazovnim institucijama Crne Gore, već cijele EU i to svakako treba pozdraviti.

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je imao svoje predstavnike u obje radne grupe koje su privremeno zatvorile pregovaračka poglavlja 25. i 26, i aktivnim učešćem daje doprinos u pripremi svih preduslova neophodnih za dostizanje evropskih vrijednosti u Crnoj Gori.

Ana Vujošević, koordinatorka programa