Činjenice su na našoj strani

Centar za građansko obrazovanje (CGO), povodom reagovanja Ministarstva prosvjete na naše saopštenje ”Zašto se zakoni o obrazovanju mijenjaju na brzinu i bez uključenja javnosti?” objavljeno 30.06.2013. na sajtu CGO-a https://cgo-cce.org/2013/06/30/zasto-se-zakoni-o-obrazovanju-mijenjaju-na-brzinu-i-bez-ukljucenja-javnosti/#more-4310, kao i u medijima, odgovorno tvrdi da Ministarstvo nije ispoštovalo sve procedure pri donošenju izmjena i dopuna seta zakona o obrazovanju. Javne rasprave za Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju, Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, Zakona o gimnaziji i Zakona o stručnom obrazovanju nije bilo, što potvrđuje i sam predlagač upravo u svom reagovanju objavljeno na sajtu ministarstva 01.07.2013.

Dakle, javna rasprava služi da se unaprijede tekstovi nacrta, a nadležno Ministarstvo je dužno da konačne verzije tekstova, nakon javne rasprave, koji idu na izglasavanje Vladi učini dostupnima sa mogućnošću otvaranja dokumenta i uvida u iste na svom websajtu, što nije ispoštovano.

Što se tiče Prijedloga zakona o visokom obrazovanju, CGO ističe da je javnost dokumenta i javne rasprave nesporna. No, u smislu Prijedloga ovog zakona nije ispoštovana Uredba o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona. To se odnosi na procedure i rokova, odnosno nije bilo Nacrta Zakona o visokom obrazovanju, pa shodno tome nije bio objavljen ni u jednom štampanom mediju, već se direktno išlo sa Prijedlogom teksta pomenutog zakona gdje rok od objavljivanja teksta na sajtu i poziva za javnu raspravu do same javne rasprave takođe nije bio u skladu sa Uredbom. Naime, na sajt nije postavljena konačna verzija teksta prijedloga zakona nakon javne rasprave od 17.05.2013, na kojoj je i CGO učestvovao, a koja je morala biti objavljena da bi se javnosti prezentovao ishod javne rasprave Prijedloga zakona o visokom obrazovanju.

Ukratko, u Ministarstvu ne mogu govoriti o profesionalnosti kada su brojni (ne)svjesni propusti i kada je javna rasprava, koje podvlačimo nije bilo za set zakona o obrazovanju, osim za Zakon o visokom obrazovanju, upravo ta koja bi trebalo svojim ishodom da doprinosi poboljšanju ovog seta zakona.

Na kraju, ukoliko je drugačije, umjesto demagoške priče i pokušaja otvaranja polemike sa izvršnom direktorkom CGO-a Daliborkom Uljarević kroz saopštenje Ministarstva, CGO poziva Ministarstvo da saopšti: kada i gdje je održana javna rasprava, u kojem štampanom mediju su objavljeni pozivi za prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju, Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju, Zakona o gimnaziji i Zakona o stručnom obrazovanju.

CGO napominje da elektronsko objavljivanje dokumenata od državnog i javnog interesa, ne čini ove tekstove dostupnima cjelokupnoj zainteresovanoj javnosti na nivou crnogorske teritorije zbog nedostatka tehničkih kapaciteta, i loše ili nikakve internet konekcije.

Takođe, iza svakog saopštenja CGO-a stoji nadležno lice imenom i prezimenom, a iza onog na koje je Ministarstvo reagovalo sa napadom na izvršnu direktorku, stoji koordinatorka programa Aktivno građansko, koja se bavi ovim i vezanim poslovima.

Snežana Kaluđerović, koordinatorka programa