Pred kraj igre nova pravila

Centru za građansko obrazovanje(CGO) se javio veći broj studenata sa fakulteta Univerziteta Crne Gore (UCG) koji su ogorčeni odlukom Senata UCG prema kojom se upis na specijalističke studije dozvoljava samo sa mogućnošću prenošenja jednog ispita sa osnovnih, cijeneći da se time studenti UCG-a zapravo tjeraju na upis na privatne fakultete.

CGO podržava odluke UCG-a i njegovih organa koje vode pooštravanju kriterijuma kada se zaista radi o tome. Međutim, ako ovakvo pooštravanje ima za cilj punjenje univerzitetske kase novcem studenata od obnavljanja godina, to je pogubno za obje strane. Takođe se ne mogu pooštravati kriterijumi, na način da se odluka koja sužava prava studenata donosi pred sam kraj studijske godine tj. u junu mjesecu, onda kada studenti ne mogu učiniti ništa da promijene svoju situaciju. Stoga, ovakva odluka predstavlja iznudu i demonstraciju sile.

UCG je nakon peticije koju je potpisalo više hiljada studenata i dalje ostao pri ranije donijetoj odluci, ali je zato odlučio da u avgustovskom ispitnom roku studenti mogu polagati tri ispita. Postavlja se pitanje: da li studenti u 10 dana koliko traje ispitni rok mogu položiti tri ispita, a u isti im se ne uračunava ono što su položili u toku ljetnjeg ili zimskog semestra.

Veliki je broj studenata koji su tokom školske godine položili 2/3 ispita sa visokim ocjenama, što im se u avgustu ne priznaje, te će ispit moraju da polažu ponovo, u cjelosti.

Da je UCG ovakvu odluku donio u septembru mjesecu, na početku studijske godine, ista bi bila legitimna, ali ne i na kraju, kada su studenti završili sa polaganjem ispita, a do tada nisu znali da im se sprema ovako nešto.

Naime, ukoliko se ostane pri ovakvoj odluci, student/kinja koji ima dva nepoložena ispita sa osnovnih studija, neće moći upisati specijalističke – četvrtu, pa će umjesto za godinu, studiranje produžiti za dvije godine.

Po saznanjima CGO-a, iz komunikacije sa studentima koji imaju ovaj problem, veliki broj njih će radije prenijeti dokumenta na privatne fakultete (ukoliko takav za njihovu oblast studiranja postoji) nego produžiti školovanje za dvije godine. Da bi UCG sačuvao svoje studente CGO poziva UCG da preispita odluku o broju ispita, koji se mogu prenijeti na četvrtu godinu.

Snežana Kaluđerović, koordinatorka programa