Neophodno utvrditi minimum standarda

Uz podršku Centra za građansko obrazovanje (CGO), LGBT Forum Progres je organizovao prvu nacionalnu dijalog sesiju pod nazivom „Načelo jednakosti i LGBT prava: registrovano partnerstvo”.

Na dijalog sesiji kojom je moderirao Aleksandar Saša Zeković, stručnjak za ljudska prava, govorili su: Marijana Laković, zamjenica Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Blanka Radošević Marović, pomoćnica ministra za ljudska i manjinska prava i lideri nevladinih organizacija LGBT Forum Progres i Kvir Montenegro Zdravko Cimbaljević i Danijel Kalezić.

CGO - Nacionalna dijalog sesija "Načelo jednakosti i LGBT prava: registrovano partnerstvo", 11. jul 2013.

Rješavanje pitanja istopolnog partnerstva na crnogorskoj političkoj, zakonodavnoj i pravnoj sceni prisutno je gotovo tri godine, i poklapa se s osnivanjem “LGBT Foruma Progres”, a ova sesija je imala za cilj da započne dijalog o pravnim modelima regulisanja istopolnih zajednica u Crnoj Gori.

Zdravko Cimbaljević, izvršni direktor LGBT FP, podsjetio je da se Vlada Crne Gore, nedavnim usvajanjem Strategije za unaprijeđenje kvaliteta života LGBT osoba obavezala da će biti utvrđen prijedlog Zakona o registrovanom partnerstvu, koji će istopolnim zajednicama priznati prava u skladu sa potvrđenim međunarodnim ugovorima i opšteprihvaćenim pravilima međunarodnog prava. Takođe, on je ocijenio da je najbolji primjer države koja je regulisala problem istopolnih brakova Holandija.

Danijel Kalezić, predsjednik UO Kvir Montenegro, naveo je dva moguća zakonska rješenja ovog problema: priznavanje prava na brak istopolnih osoba ili ono rješenje koje omogućava pravno prepoznavanje. Jedan od konkretnih zahtjeva u zakonskom rješenju bio bi da ceremonija braka bude održavana u istim prostorijama kao i kod heteroseksualnih brakova. On je zaključio da ne treba prihvatati tuđe modele već raditi na onom koje je u skladu sa potrebama sa terena.

Blanka Radošević Marović, pomoćnica ministra za ljudska i manjinska prava, rekla je da je registrovano partnerstvo veliki izazov za tradicionalnu sredinu kao što je crnogorska, i da je bez obzira što su zakonima regulisana normativna ponašanja i što država propisuje imperative neophodno postići visok stepen demokratičnosti i primijeniti standarde iz strategije koja je usvojena za period 2013-2018. Ona je naglasila da je neophodno učiti od onih država koje najbolje regulišu ova pitanja i raditi na podizanju svijesti javnosti o ovom pitanju kako bi stvorili okruženje koje će to prihvatiti.

Za Marijanu Laković, zamjenicu Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, najprihvatljivije rješenje je registrovano partnerstvo ili kohabitacija. Institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore već je podnijela inicijativu Skupštini Crne Gore za donošenje ovog zakona. Ona je istakla da treba imati na umu da postoji razlika među registrovanim partnerstvima u Velikoj Britaniji, Francuskoj, koji su potpuno različiti modeli, a treba dati i odgovore na to kako će se regulisati bitne pojedinosti u okviru ovakvog zakona.

Aleksandar Saša Zeković je zaključio da je ohrabrujuća činjenica što je Crna Gora počela da uči o modelima uređenja istopolnih brakova i što sama Strategija štiti model koji bude usvojen ne bude ispod međunarodnih standarda.

Konstatovano je da nema dileme da će ovaj zakon biti donijet, i da bi krajnji rok za njegovo usvajanje trebala biti 2018, kao što je predviđeno Strategijom, samo je neophodno utvrditi koji je minimum standarda koji bi bio prihvatljiv za unaprijeđenje života LGBT osoba.

Svetlana Pešić, asistentkinja na programima