Dobra odluka Zakonodavnog odbora Skupštine Crne Gore

Centar za građansko obrazovanje (CGO) pozdravlja odluku Zakonodavnog odbora Skupštine Crne Gore kojom je odbio Vladin prijedlog Zakona o visokom obrazovanju, zbog brojnih manjkavosti na koje je i CGO, pored drugih zainteresovanih strana, ukazivao tokom i nakon javne rasprave o istom.

Činjenica da prijedlog ovog zakona nije prošao Zakonodavni odbor je ohrabrujuća jer ukazuje da postoje i da se mogu, iako vrlo rijetko u našoj praksi, koristiti kontrolni mehanizmi. A da se ovaj zakon ozbiljno analizirao i da se o njemu argumentovano raspravljalo na matičnom odboru isti ne bi ni tamo dobio potrebnu većinu, i samim tim ne bi išao u dalju proceduru. No, ostaje nada da će na plenarnoj sjednici biti svijesti o lošem kvalitetu ovog prijedloga zakona i da isti neće dobiti potrebnu većinu.

Nadležno Ministarstvo prosvjete je moralo omogućiti otvaranje široke javne rasprave i uvažiti komentare zainteresovanih strana koji su zasnovani na javnom interesu, a takvih je bilo dosta, čime se jedino moglo doći do kvalitetnih zakonskih rješenja u ovoj oblasti. Podsjećanja radi, CGO je prilikom rada na prijedlogu Zakona o visokom obrazovanju ukazao na nepoštovanje propisa koji uređuju način i postupak donošenja izmjena i dopuna ovog zakona, kao i na nedostatnosti samog teksta. Iz tog razloga CGO je i ranije naglašavao da predloženi tekst, bez ispoštovane Uredbe treba povući iz procedure, što se na žalost nije dogodilo, jer je isti prethodno usvojen na sjednici Vlade uz ignorisanje stavova zainteresovane javnosti. No, nadamo se da će poslanici uvidjeti sve manjkavosti ovog prijedloga, na koje je i CGO više puta ukazivao i da ga u redovnoj skupštinskoj proceduri neće podržati.

CGO je prvo imao namjeru da amandmanski djeluje na tekst prijedloga zakona. Međutim, nakon detaljne analize predloženog teksta jasno je bilo da je isti kao cjelina promašio suštinu problema kojim se bavi. Tekst prijedloga zakona bi morao definisati objektivne i nepristrasne norme koje bi se jednako mogle primijeniti na sve visokoškolske ustanove u Crnoj Gori, dajući time okvir za unaprijeđenje kvaliteta obrazovanja a ne za ostvarenje bilo kakvih partikularnih interesa na štetu javnog interesa.

Tamara Milaš
Saradnica na programima