Mnogo nejasnoća koje traže odgovore nadležnih institucija

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je podatak o primanjima ministra rada i socijalnog staranja objavio u svom istraživanju “Koliko su rukovodioci u organima državne uprave zaradili u 2012?” na osnovu podataka koje je, na zahtjev za pristup informacijama, dobio od samog Ministarstva rada i socijalnog staranja. Stoga, sve nejasnoće, a njih u ovom slučaju izgleda ima i više nego što smo prvobitno u CGO-u vidjeli, u onom što tvrdi Ministarstvo rada i socijalnog staranja i nekadašnji ministar rada i socijalnog staranja, a sadašnji ministar ljudskih i manjinskih prava, Suad Numanović treba da se razjasne među njima. Pri tome, i CGO i javnost zaslužuju jasan, na dokazima zasnovan odgovor, i preuzimanje adekvatne odgovornosti onog ko u ovom slučaju nije pružio istinite podatke.

Znači, CGO je 3. juna 2013, u okviru istrazivanja “Koliko su rukovodioci u organima državne uprave zaradili u 2012?” poslao sljedeća jasna pitanja Ministarstvu rada i socijalnog staranja:

  • Koliko su rukovodeća lica u Ministarstvu rada i socijalnog staranja tj. ministar, sekretar ministarstva, pomoćnici ministra, v.d. pomoćnika ministra, šef kabineta, potparol, šefovi odjeljena itd. imali neto zarade u 2012. – spisak istih sa ukupnim godišnjim iznosima ili po mjesecima za čitavu 2012;
  • Spisak svih drugih nadoknada za ista lica u 2012, po bilo kojoj osnovi u neto iznosima (npr. naknade isplaćena za rad u ranim u radnim grupama, komisijama i sl.), po mjesecima ili na godišnjem nivou uz naznaku po kojoj osnovi je iznos isplaćen na koje je isto Ministarstvo dostavilo odgovor 10. 06. 2013.

Znači, pitanja se odnose na neto zarade i na druge isplaćene iznose, koji se vrlo lako pronalaze u svakom iole organizovanom računovodstvenom odjeljenju, kakvo bi i Ministarstvo rada i socijalnog staranja trebalo da ima, posebno imajući u vidu složene poslove koje obavlja, budžet kojim raspolaže i brojne navode u medijima da je isti bio zloupotrebljen kako bi vladajuća partija na taj način pridobijala glasače. Priča koja je nastala proteklih dana, otvara dosta nejasnoća:

  • Nejasno je zašto su se lica zadužena za obradu ovih informacija u Ministarstvu rada i socijalnog staranja bavila sajtom Komisije za sprečavanje sukoba interesa, kad se radi o informacijama koje oni, kao i svaki drugi od 45 državnih organa kojima je CGO poslao isti dopis, moraju imati u svojoj dokumentaciji;
  • Nejasno je kako se mogla desiti omaška u Ministarstvu rada i socijalnog staranja, o kojoj isto Ministarstvo nikad nije direktno ni obavijestio CGO kojem je dalo pogrešnu informaciju nego smo saznali za njihovo “dodatno pojašnjenje” iz sredstava javnog informisanja i dopisa ministra ljudskih i manjinskih prava Suada Numanovića koji se obratio CGO-u proslijeđujući dopis koji je on, a ne CGO, dobio od Ministarstva rada i socijalnog staranja;
  • Nejasno je, zbog svega gore navedenog, da li Ministarstvo rada i socijalnog staranja svjesno pokušava, u svijetlu najavljenih rekonstrukcija Vlade, iskoristiti NVO sektor i medije kako bi plasirali određene informacije o Numanoviću koje poslije sami dosta neubjedljivim opravdanjima demantuju;
  • Nejasno je i što se podaci koje je Numanović dostavio Komisiji za sprečavanje sukoba interesa i oni koje daje Ministarstvo rada i socijalnog staranja u dijelu neto naknade ne poklapaju;
  • Na kraju, nejasno je zašto Numanović jednostavno ne pokaže javnosti bankovne izvode za 2012. kojim bi najargumentovanije dokazao svoj poziciju i objasnio razlike u neto naknadi i ostale koji su u prijavljenom kartonu Komisiji za sprečavanje sukoba interesa i one koje navodi samo Ministarstvo rada i socijalnog staranja.

Jasno je, na žalost, da se još jednom pokazalo da makar jedna od institucija ili rukovodioca u Vladi Crne Gore ne daju istinite podatke, što samo dalje urušava povjerenje javnosti u institucije, a jača u NVO sektor i medije koji pokušavaju ukazati na potrebu javnosti da zna, da dobije neupitne podatke, i na kraju, pozivaju na preuzimanje odgovornost od strane onih koji su propuste napravili.

U ovom slučaju, javnost još ne zna, imamo dosta nekonzistentih podataka koji samo zbunjuju, a čini se da predstavnici Vlade i ne osjećaju nikakvu potrebu da preuzmu odgovornost što nedjelju dana građani i građanke Crne Gore ne mogu dobiti konačnu cifru primanja jednog ministra u 2012.

Vladimir Vučković, asistent na programima