Suspenzija optuženih policajaca važna poruka

Centar za građansko obrazovanje (CGO) pozdravlja odluku ministra unutrašnjih poslova Raška Konjevića da suspenduje trojicu službenika Centra bezbijednosti Podgorica koji su već godinama optuženi da su učestvovali u prebijanju pokojnog Aleksandra Pejanovića, za što ih je Osnovni sud osudio, a što je Viši sud nedavno vratio na ponovno suđenje.

Naime, Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici je 2010. optužilo Ivicu Paunovića, Milana Kljajevića i Milanka Lekovića zato što su od 31.10.2008, od 19h00 do 2.11.2008, do 7h00, u prostorijama za zadržavanje Uprave policije PJ Podgorica u Podgorici, kao službena lica Ekspoziture za dežurstvo na poslovima obezbijeđenja zadržanih lica, stvaranjem uslova i otklanjanjem prepreka, sa umišljajem pomogli za sada neidentifikovanim licima policije Uprave policije u zlostavljanju oštećenog Aleksandra Pejanovića, koji je bio lišen slobode, i tom prilikom su mu nanešene teške tjelesne povrede. U optužnici se navodi da su Kljajević i Leković 31.10.2008, poslije 19h, po preuzimanju smjene, oštećenog Aleksandra Pejanovića prebacili u tzv. “betonjerku”, da bi nakon pola sata otključali glavna ulazna vrata prostorija za zadržavanje i u njih pustili grupu u 4-5 neidentifikovanih lica da uđu dalje u “betonjerku”, dok su iz kancelarije za boravak policajaca ugasili svijetlo u “betonjerci” i tako otklonili sve prepreke i stvorili uslove da neidentifikovana lica uđu u prostoriju u kojoj je bio Pejanović, gdje su ga rukama, nogama i pendrecima udarali po glavi i tijelu. Dalje, 1.11.2008. okrivljeni Paunović je oko 20h00, po preuzimanju smjene, omogućio grupu od 6-7 neidentifikovanih lica da ponovo mučki prebiju Pejanovića na isti način, kojem su ljekari nakon izlaska iz pritvora konstatovali brojne i teške povrede. Ukrako, ova tri policajca su optuženi da su izvršili krivično djelo teška tjelesna povreda putem pomaganja iz čl. 151 st. 1 u vezi čl. 25 Krivičnog zakonika, u sticaju sa krivičnim djelom mučenje i zlostavljanje putem pomaganja iz čl. 167 st 3 u vezi st. 2 Krivičnog zakonika, u vezi čl. 25 Krivičnog zakonika za što Osnovno državno tužilaštvo navodi u optužnici da je tokom prethodnog postupka nesporno utvrđeno da su Paunović, Kljajević I Leković svojim radnjama ostvarili sva bitna obilježja bića krivičnog djela koja su im optužnicom stavljena na teret.

U toku ranijeg postupka, policajac Goran Stanković je značajno pomogao u rasvijetljavanju ovog slučaja, čime je kao prvi policijski insajder trpio pritiske iz policijskih struktura koje su mu narušile zdravlje i vodile njegovom odlasku iz policije. Stanković, na žalost, nikad nije dobio adekvatnu podršku iz policije zbog izuzetno hrabrog čina kojim je ukazao da u policijskim struktura postoje pošteni profesionalci koji su u odsutnom trenutku ipak spremni da se usprotive nezakonitim naređenjima.

U međuvremeni ni prethodni ministar unutrašnjih niti direktori Uprave policije nijesu suspendovali optužene policajce, što je bila njihova zakonska obaveza, čime su prećutno podržali ove policajce a dalje poljuljali povjerenje javnosti u samu policiju. U tom kontekstu, Konjevića odluka je ne samo izraz poštovanja zakona, već nadamo se i snažna poruka onim pripadnicima policijskih struktura koji su bili uz optužene policajce da je takvo ponašanje neprihvatljivo, da za isto ne smije biti nikakvog razumijevanja ili tolerancije, a da se ova lica moraju efikasno procesuirati.

CGO izražava nadu da će se u ponovljenom postupku razotkriti i ostali umiješani u mučko prebijanje Pejanovića, ali i nalagodavci tog zločina.

Tamara Milaš
Saradnica na programima