Ministarstvo finansija dostavilo i podatke o naknadama po osnovu članstva u upravnim odborima

Centar za građansko obrazovanje (CGO) dobio je od Ministarstva finansija, pored podataka o neto platama i naknadama po drugim osnovama koji su traženi za potrebe istraživanja CGO-a “Koliko su rukovodioci u organima državne uprave zaradili u 2012?”, i podatke o naknadama koje su rukovodioci ovog Ministarstva ostvarili po osnovu članstva u različitim upravnim odborima.

Projekat “Koliko su rukovodioci u organima državne uprave zaradili u 2012?” osmišljen je u okviru potprograma CGO-a Odgovornost i transparentnost vlasti sa ciljem da doprinese podizanju svijesti o odgovornom trošenju novca iz Budžeta Crne Gore. S tim u vezi, specifični cilj ovog projekta bio je utvrđivanje visine novčanih iznosa koji su rukovodioci u organima državne uprave ostvarivali za vrijeme obavljanja svojih dužnosti tokom 2012, kao i bilo kakvih drugih dodatnih nadoknada za isti period a na teret budžeta Crne Gore. Te podatke je CGO prikupio, shodno odredbama Zakona o slobodnom pristupu informacijama, od 3.06 do 25.07.2013, a objavio na konferenciji za medije 26.07. 2013. Samim projektom je inicijalno obuhvaćeno 45 državnih organa, od kojih još 4 nije pružilo tražene informacije (prvobitno je bilo 6, ali je Ministarstvo finansija poslalo kompletne podatke 21.08.2013, Ministarstvo saobraćaja i pomorstva 29.08.2013 istovremeno ih i javno objavljujući). CGO je juče dobio rješenje i od Ministarstva prosvjete i sporta da će podatke dostaviti nakon uplate takse od strane CGO-a, što bi uskoro trebalo da rezultira istraživanjem koje će imati podatke iz svih ministarstava.

Ministarstvo finansija koje se prvobitno nalazilo na “crnoj listi” netransparentnosti je takvu svoju poziciju, kad je riječ o ovom istraživanju, promijenilo dostavljajući sve tražene podatke koje je CGO integralno objavio https://cgo-cce.org/2013/08/23/dva-ministarstva-i-dalje-kriju-podatke-o-primanjima-rukovodilaca-u-2012/#more-4662

Dodatno, ovo Ministarstvo je dostavilo CGO-u i koliko su njegovi rukovodioci tokom 2012. prihodovali, pored plata i naknada u radnim grupama i slično, i od upravnih odbora u kojima su bili članovi. Ove podatke CGO nije eksplicitno tražio ni od jednog organa pa isti neće biti obračunati u konačnom izvještaju, ali CGO dijeli dobijene informacije sa javnošću cijeneći da je to javnom interesu. Naime, kada se ove cifre dodaju onima koje su već objavljene za ovo Ministarstvo dobija se potpunija slika o prihodima rukovodilaca, koji nijesu samo iz Budžeta Crne Gore, ali jesu dobijeni na osnovu funkcija koje isti imaju.

Prema dobijenim podacima bivši ministar finansija Milorad Katnić i njegova pomoćnica Ana Ivanović nijesu imali članstvo ni u jednom upravnom odboru (UP), dok je pomoćnica ministra Biljana Šćekić bila članica UO MIPA (Montenegro Investment Promotion Agency) ali nije primala nikakvu nadoknadu po tom osnovu.

Nešto bolje su prošli pomoćnica ministra Nataša Kovačević sa 275 EUR mjesečno na ime nadoknade za poziciju predsjednice UO Fonda za restituciju, Tijana Stanković sa 430 EUR mjesečne nadoknade za članstvo u UO «Pobjede» (u dopisu se navodi da plaćanja kasne oko 10-tak mjeseci i da nadoknade po tom osnovu još nijesu uplaćene za par mjeseci 2012, a Stankovićka od januara 2013. više nije u ovom UO), zatim sekretar ministarstva Damir Rašketić koji je kao član UO IRF-a primao tokom 2012. mjesečno 480 EUR i pomoćnica ministra Ana Krsmanović koja je od 30. marta 2012. bila članica UO Željezničkog prevoza Crne Gore AD, mjesečno prihodujući 505 EUR.

Od njih su značajnije prihodovali pomoćnik ministra Nemanja Pavličić, kao član Skupštine Kontrole letenja Srbije i Crne Gore, ostvarujući zbog toga prosječnu mjesečnu naknadu u iznosu od 730 EUR (naknada se isplaćivala svakih šest mjeseci), zatim pomoćnik ministra Boris Bušković, koji je kao član UO Elektroprivrede Crne Gore dobijao 740 EUR mjesečno, i pomoćnica ministra Bojana Bošković, kojoj je mjesečna nadoknada kao članice UO Fonda za zaštitu depozita do juna 2012. bila 766.90 EUR a od juna do decembra 480 EUR mjesečno.

CGO pozdravlja odluku Ministarstva saobraćaja i pomorstva da dostave i javno objave informacije o visini zarada rukovodećih lica, kao i najavu Ministarstva prosvjete i sporta da će konačno i oni dostaviti tražene podatke. CGO cijeni da upravo zajednički napori nevladinog sektora i medija, koji daju adekvatnu pažnju ovim pitanjima, doprinose većoj otvorenosti državnih organa i razvoju toliko potrebne svijesti o tome da vlasti moraju biti transparentne u trošenju novca poreskih obveznika.

CGO će nakon prikupljanja podataka od Ministarstva prosvjete i sporta obraditi sve do sad pristigle informacije i objaviti konačan izvještaj.

Vladimir Vučković
Asistent na programima