Škola ljudskih prava – XVIII generacija

Centar za građansko obrazovanje (CGO) raspisuje OGLAS za polaznike XVIII generacije

ŠKOLE LJUDSKIH PRAVA

škole za izučavanje ljudskih prava od teorije do prakse

Školu čini 3 modula u ukupnom, ali intezivnom, trajanju od nedjelju dana tokom kojih se kroz brojna predavanja, radionice, projekcije filmova i forum teatar uči i diskutuje o različitim temama iz oblasti ljudskih prava. Sve troškove Škole pokriva CGO, uz podršku norveškog Ministarstva inostranih poslova, kroz regionalni projekat obrazovanja za ljudska prava i aktivno građanstvo na zapadnom Balkanu.

Škola ljudskih prava pruža široko teorijsko i praktično znanje o konceptu ljudskih prava, afirmiše kulturu ljudskih prava, inspirišući i motivišući ljude da se zalažu za svoja prava, kao i za prava onih koji nijesu u mogućnosti da to urade sami i osnažuje ih da imaju direktniji uticaj u društvu u budućnosti.

Pravo prijave imaju svi zainteresovani kandidati/kinje uzrasta od 16 do 19 godina bez obzira na pol, nacionalnost, vjeru ili uvjerenja uz naznaku da prednost imaju aktivisti podmlatka političkih partija, nevladinih organizacija, mladi lideri/ke, volonteri/ke i pojedinci/ke koji pokazuju visok stepen društvenog aktivizma.

Sa polaznicima će raditi stručni predavači koji će kroz prezentacije, radionice i projekcije filmova obraditi širok spektar tema iz oblasti ljudskih prava.

Nakon završene Škole učesnici dobijaju diplomu i stiču pravo na dalje usavršavanje.

Ukoliko želite da saznate, da čujete druge, da razumijete različite, a otvoreni ste, hrabri, stalo vam je do sredine u kojoj živite i hoćete da doprinesete razvoju kulture ljudskih prava u Crnoj Gori nova Škola ljudskih prava je izbor za vas!

Zainteresovani kandidati/kinje mogu podnijeti prijavu sa kraćom biografijom najkasnije do 30. septembra 2013, na adresu:

Centar za građansko obrazovanje
(za “Školu ljudskih prava”)
Njegoševa 36, I sprat, 81 000 Podgorica
Tel/Fax: 020 / 665 112
E-mail: info@cgo-cce.org