Konkurs za stažiranje u Centru za građansko obrazovanje (CGO)

Konkurs za stažiranje u Centru za građansko obrazovanje (CGO)

Centar za građansko obrazovanje (CGO) raspisuje konkurs za I generaciju stažista/kinja. Program stažiranja traje dva mjeseca, sa mogućnošću produženja saradnje po različitim osnovama. Pozivamo Vas da se prijavite za sljedeće programe:

Demokratija – 1 pozicija
Evropske integracije – 2 pozicije
Ljudska prava– 2 pozicije
Aktivno građanstvo– 1 pozicija

MOGU SE PRIJAVITI ONI KOJI ŽELE DA:

– Steknu iskustvo koje će im sigurno pomoći pri odabiru budućeg zanimanja;
– Upoznaju se sa metodologijom rada u NVO sektoru i upravljanja projektima;
– Učestvuju u organizaciji konferencija, seminara, radionica, tribina, i drugih dešavanja;
– Uspostave kontakte sa predstavnicima institucija, domaćih i međunarodnih organizacija, kao i donosiocima odluka iz oblasti za koju se opredijele;
– Nauče što znači timski rad;
– Žele da pomognu u realizaciji inicijativa za dobro zajednice u kojoj živimo.

O PROGRAMU STAŽIRANJA

Stažiranje pruža mogućnost sticanja praktičnih znanja i iskustava u radu u NVO sektoru, kroz aktivno učešće u realizaciji tekućih programskih aktivnosti. Pripremljen je i program dodatne edukacije o civilnom sektoru u Crnoj Gori, kao i o temama koje CGO pokriva, kroz mentorski rad koordinatora/ki programa sa odabranim stažistima/kinjama.
Program stažiranja ne znači zasnivanje radnog odnosa niti je plaćen.

KO MOŽE UČESTVOVATI?

Za program stažiranja mogu konkurisati: studenti/kinje završnih godina studija (redovnih ili postdiplomskih) i oni koji/e su diplomirali/e ili magistrirali/e godinu dana od dana objavljivanja ovog konkursa, i to iz oblasti društvenih nauka.

Konkurs je otvoren do 20. oktobra 2013, do 16h, a prijave za učešće u programu (biografija+motivaciono pismo) se šalju na info@cgo-cce.org, sa naznakom „PRIJAVA NA KONKURS ZA STAŽISTU/KINJU”. Ukoliko se prijavljujete za dva ili više programa, brojevima od 1 do 4 naznačite prioritete. Kasnije pristigle prijave neće biti razmatrane. Biće kontaktirani samo kandidati/kinje koji uđu u uži krug izbora.

Odluka o izboru 6 stažista/kinja biće objavljena 22. oktobra 2013. na sajtu CGO-a. Stažiranje traje od 23. oktobra do 23. decembra 2013.

Prijavite se i budite dio CGO tima!