Ponovo bez kriterijuma i na štetu Budžeta i onih koji rade

Centar za građansko obrazovnje (CGO) je od početka uspostavljanja radnih grupa za pripremu pregovora sa EU ukazivao na selektivnost i nepostojanje jasno definisanih kriterijuma za finansiranje rada ovih radnih grupa, ali i jednog centralizovanog budžeta za ove svrhe, kako bi zainteresovana javnost redovno pratila troškove.

Naime, tvrdili smo da je neprimjereno da neki članovi radnih grupa budu isplaćeni za svoj rad, a neki ne, kao i da te isplate budu različite, bez suštinskih mjerila učinka ili nekih drugih objektivnih kriterijuma. Dodatno, treba podsjetiti i da svi predstavnici NVO sektora potpuno volonterski doprinose radu ovih radnih grupa, pri čemu su zbog loših normativnih rješenja čak uskraćeni i za odlazak na bilatralne sastanke koji se održavaju u Briselu.

Praksa je pokazala da je ova selektivnost dovela do ozbiljnih razlika u tretmanu i statusu članova radnih grupa, ali i da je rješenje po kojem svaki član radne grupe može pokriti troškove kod organa iz kojeg dolazi duboko manipulativno i nepravedno.

Naknada za rad u radnim grupama morala je biti definisana na bazi svima razumljivih kriterijuma, a posebnim budžetom je trebalo pokrivati osnovne troškove angažmana svih članova radnih grupa. Budžetom pregovaračke strukture trebalo je da rukovodi Glavni pregovarač, u skladu sa precizno propisanim kriterijumima.

Kao posljedica nepostojanja ovako uspostavljene strukture i budžeta, imamo ozbiljne razlike u troškovima državnih organa u odnosu na ove radne grupe, pa se stiče utisak da su bliži finansijama i uticaju bili i ostaju u mogućnosti da lakše i u većem obimu obezbijede sredstva od ostalih institucija/organizacija. Takođe, u ovom trenutku ne postoji ni precizna cifra koliko je koštao ukupni dosadašnji rad radnih grupa, uključujući i putne i vezane troškove svih članova.

Cijenimo da su ovi problemi rezultat propusta na koji smo od početka ukazivali, a za što nije bilo sluha kod donosioca odluka. Stoga ne treba da čudi da su radne grupe za pripremu pregovora mnogima postale samo novi izvor prihoda, pri čemu je opet na gubitku Budžet, ali i oni članovi radnih grupa koji zaista posvećeno rade a čiji rad ostaje nedovoljno valorizovan, što svakako u nastupajućem sve zahtijevnijem procesu pregovora nije motivirajuća poruka.

Boris Marić, viši pravni savjetnik