Evropsko građanstvo kao osnov evropskih integracija

Centar za građansko obrazovanje (CGO) organizovao je danas konferenciju “Evropsko građanstvo kao osnov evropskih integracija”, kao završni događaj u okviru projekta “EU Info Bus-na putu ka EU”, koji CGO realizuje u saradnji sa fondacijom Friedrich Ebert i NVO Natura, a koji je podržan od strane Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori kao dio njene komunikacione strategije.

Konferencija je započela uvodnim izlaganjem Daliborke ULJAREVIĆ, izvršne direktorke CGO-a, koja se govorila o rezultatima projekta koji je trajao 11 mjeseci, imao preko 45 događaja, niz publikacija i promotivnih materijala u okviru sveobuhvatne informativno-edukativne kampanje u 6 crnogorskih opština – Cetinje, Danilovgrad, Kolašin, Mojkovac, Nikšić i Podgorica. “Naš EU info bus je i vizuelno i suštinski izazvao veliku pažnju građana i građanki u opštinama kroz koje je prošao. Osim efektne poruke, autobus je sa sobom donosio ljude spremne na dijalog, razmjenu argumenata, prenošenje informacija, znanja i vještina – a to je postulat na kojeme se zasniva demokratizacija i evropeizacija svakog društva, pa i crnogorskog. Nadam se da ćemo u nastupajućem periodu svi nastaviti još intezivnije da voditi argumentovani i evropski i unutarcrnogorski dijalog” , poručila je Uljarević.

zavrsna konferencija

Nj.E Mitja DROBNIČ, šef Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori se osvrnuo na temu konferencije i na koncept evropskog građanstva, kao i na to da je sama 2013.godina proglašena godinom evropskog građanstva kao dobrom mogućnošću da se građani Evropske unije podsjete šta EU znači za njih i pravima koja imaju kao građani Evropske unije. „Građani Crne Gore, takođe, treba da budu informisani o Evropskoj uniji, njenim politikama, te koristima i odgovornostima koje članstvo u Uniji donosi. Nadalje treba da budu svjesni činjenice da proces pristupanja uniji transformiše društvo u cjelini i zahtijeva njihovo aktivno učešće i saradnju“, naglasio je Drobnič uz pohvale realizaciji projekta «EU info bus na putu ka EU!» i CGO-u.

Milivoje JURIŠIĆ, sekretar Pregovaračke grupe, iz Ministarstva za vanjske poslove i evropske integracije je naglasio značaj komuciranja evropskih vrijednosti u Crnoj Gori i zalaganja za društvo koje sistem EU garantuje.

U drugoj sesiji „Gdje su crnogorske opštine u procesu evropskih integracija?” govorili su dr Miomir MUGOŠA, gradonačelnik Glavnog grada Podgorica, Aleksandar BOGDANOVIĆ, gradonačelnik Prijestonice Cetinje, Branislav ĐURANOVIĆ, predsjednik opštine Danilograd, Darko BRAJUŠKOVIĆ, predsjednik opštine Kolašin, Slavenko BLAŽEVIĆ, predsjednik Skupštine opštine Mojkovac i Slobodanka ROGANOVIĆ, iz opštine Nikšić koji su se osvrnuli na projekte koji su realizovani uz podršku Delegacije EU, kao i na značaj opština u samom procesu informisanja građana i delegiranja predstavnika lokalnih vlasti u Briselu kako bi došlo do uspješnijeg povlačenja evropskih fondova.

Konferencija je zatvorena promocijom publikacije “Crna Gora i EU: uloga i značaj medija u procesu evropskih integracija“, u okviru koje su biti predstavljeni uporedni nalazi istraživanja monitoringa medijskog izvještavanja o ključnim momentima integracije Crne Gore u EU, kao i odgovori iz intervjua sa novinarima/kama koji prate ovu temu u vodećim crnogorskim medijima, uz preporuke o unaprijeđenju evropskog diskursa u Crnoj Gori. O tome su govorili Dragan MUGOŠA, portparol Delegacije EU u Crnoj Gori koji je naglasio da je neophodno raditi na usavršavanju novinara i uputiti ih u terminologiju Evropske unije i mr Maja VUJAŠKOVIĆ ĐUREINOVIĆ, autorka publikacije, koja je zaključila da mediji moraju imati olakšan pristup relevantnim sagovornicima kako bi lakše približili proces integracijama građanima.

Pored navedenih panelista/kinja, na konferenciji je učestvovalo preko 80 predstavnika MVPEI-a, Skupštine Crne Gore (članovi Odbora za evropske integracije), lokalnih samouprava šest opština u kojima je projekat sprovođen, zatim NVO, medija, političkih partija, diplomatskog kora i studenata.

Projekat “EU Info Bus-na putu ka EU” ima za cilj jačanje kapaciteta i uloge lokalnih zajednica i organizacija civilnog društva u Crnoj Gori, radi uspostavljanja dugotrajnijeg i efikasnijeg doprinosa procesu EU integracija. Konkretnije, projekat teži povećanju znanja, stepena razumijevanja i podrške procesu pristupanja EU građana i građanki Crne Gore, kroz edukativno-informativnu kampanju koja se sprovodila u šest opština centralnog regiona Crne Gore – Podgorici, Nikšiću, Danilovgradu, Cetinju, Kolašinu i Mojkovcu.

Ana Vujošević, koordinatorka programa