Korupcija na lokalnom nivou – nulta tolerancija!

Centar za građansko obrazovanje (CGO), Institut alternativa (IA), NVO Bonum i NVO NADA pozivaju Vas na panel diskusiju u okviru projekta

Korupcija na lokalnom nivou – nulta tolerancija!

Panel diskusija:
Urbanizam na lokalnom nivou u Crnoj Gori – rizici za pojavu korupcije

petak, 29. novembar 2013, 12h00 – 13h30
Centar za građansko obrazovanje, Podgorica

Panelisti:
Daliborka Uljarević, izvršna direktorka u Centru za građansko obrazovanje (CGO)
Oliver Marković, VD sekretar u Sekretarijatu za planiranje i uređenje prostora i zaštitu životne sredine u Glavnom gradu (tbc)
Jelisava Kalezić, poslanica Demokratskog fronta
Borislav Vukićević, arhitekta i kolumnista Vijesti
Mirko Bošković, novinar Radio Televizije Crne Gore

Panel je otvoren za sve zainteresovane građane/ke.

Dobrodošli!

Projekat finansira Evropska unija kroz IPA 2011, a sufinansira Norveška ambasada