Korupcija na lokalnom nivou – nulta tolerancija!

Centar za građansko obrazovanje (CGO), Institut alternativa (IA), NVO Bonum i NVO NADA pozivaju Vas na panel diskusiju u okviru projekta
Korupcija na lokalnom nivou – nulta tolerancija!

Panel diskusija:

Javno-privatna partnerstva na lokalnom nivou

četvrtak, 28. novembar 2013, 12h00 – 13h30
Akademija znanja, Budva

Panelisti:
Miodrag Marković, Šef Kancelarije za borbu protiv korupcije
Jovana Marović, koordinatorka istraživanja u Institutu alternativa(IA)
Boris Marić, viši pravni savjetnik u Centru za građansko obrazovanje (CGO)

Moguće planiranje i procjena vrijednosti JPP-a – planiranje i realizacija JPP-a u skladu sa razvojnim planovima opštine, Cvetko Pajković, Sekretar za investicije

Uspostavljanje efikasne organizacije – službe za planiranje, praćenje i kontrolu ralizacije JPP-a na lokalnom nivou, Mihajlo Đurović, Sekretar za privredu i finansije

Diskusija

Panel je otvoren za sve zainteresovane građane/ke.

Dobrodošli!

Projekat finansira Evropska unija kroz IPA 2011, a sufinansira Norveška ambasada