Potrebni dodatni napori za efikasnu i efektivnu borbu protiv korupcije

Centar za građansko obrazovanje (CGO) povodom 9. decembra – Međunarodnog dana borbe protiv korupcije – apeluje na predstavnike vlasti i institucija koje sprovode antikorupcijske zakone da u cjelosti i objektivno primijene sve postojeće mehanizme za borbu protiv ovog problema koji značajno opterećuje razvoj crnogorskog društva.

CGO konstatuje da je i dalje vidljiv nedostatak političke volje i neadekvatne primjene potrebnih mjera, ali i nedostatak administrativnih i drugih kapaciteta nadležnih institucija u borbi protiv ovog problema.

Više od decenije, u Crnoj Gori se govori o postojanju korupcije i potrebi da se kreira adekvatan institucionalni odgovor. Usvojen je ili promijenjen veliki broj zakona, strategija, akcionih planova, zatim je osnovan niz novih institucija (Uprava za antikorupcijsku inicijativu, Komisija za sprječavanje sukoba interesa, Uprava za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma, Nacionalna komisija za sprovođenje Strategije za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala), pored onih koji su ovo pitanje već imali u svojoj zoni odgovornosti (Ministarstvo unutrašnjih poslova, Uprava policije, Ministarstvo pravde, Vrhovno državno tužilaštvo, sudski sistem). Ti zakonski i strategijski tekstovi se slabo sprovode, a institucije su se pokazale kao nedovoljno posvećene borbi protiv korupcije, uz zabrinjavajući trend selektivnog pristupa slučajevima. Nedostatak volje ili nesposobnost pravosuđa da procesuira slučajeve u koje su umiješani visoko pozicionirani funkcioneri jasno govori o nespremnosti da se uđe u obračun sa najopasnijim oblicima korupcije.

U Izvještaju Evropske komisije o napretku za 2013. se konstatuje “Korupcija je i dalje rasprostranjena u mnogim oblastima i nastavlja da bude ozbiljan problem. Sprovođenje odgovarajućeg zakonodavnog okvira pokazalo je niz nedostataka koji zahtijevaju dalje zakonodavne aktivnosti. Kapacitete nadzornih institucija zaduženih za provjeru finansiranja političkih aktivnosti i sukoba interesa i dalje je nephodno ojačati. Neophodni su pojačani napori kako bi se uspostavio vjerodostojan bilans rezultata istraga, krivičnog gonjenja i presuda u slučajevima korupcije, uključujući slučajeve na visokom nivou…Oblast građevine i urbanizma, obrazovanja, zdravstva i javnih nabavki nastavljaju da budu izuzetno podložne korupciji… Česte promjene relevantnog zakonodavstva, sporo procesuiranje slučajeva korupcije na visokom nivou i poništavanje presuda koče učinkovitost borbe protiv korupcije… Stope oslobađajućih presuda u prvoj instanci i u apelacionim sudovima su visoke. Nedostaci u pogledu nezavisnosti i odgovornosti pravosudnog sistema ostaju ozbiljan razlog za zabrinutost i koče borbu protiv korupcije …”.

CGO je u okviru svog istraživanja „Koliko je uloženo u borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala u CrnojGori i da li su rezultati u tom smjeru vidljivi?” došao do podatka da je od 2007. do 2012. samo za projektne aktivnosti ključnih institucija u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, i samo iz direktnih izdvajanja iz Budžeta Crne Gore i IPA fondova na nacionalnom nivou, uloženo 36 582 698.93 eura. Kada se tome dodaju sredstva iz regionalnih IPA fondova, država članica EU, SAD, itd. dolazimo do minimalnih 80 miliona eura uloženih u borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala a bez ikakvih suštinskih rezultata u vidu pravosnažnih presuda i što je još više zabrinjavajuće bez utvrđivanja odgovornosti za nedostatak tih rezultata u nadležnim institucijama.

CGO cijeni da je važno kontinuirano podizanje svijesti javnosti o ovom problemu i ohrabrivanje građana i građanki da lično prijavljuju slučajeve korupcije i na taj način doprinose borbi protiv ovog razarajućeg problema. U tom dijelu CGO stalno prima pozive koji se odnose na korupciju u obrazovanju, korupcija za koju su nadležni inspekcijski organi i korupciju na lokalnom nivou u 14 opština. Ipak, da bi ovi napori u konačnici imali adekvatan rezultat potrebno je uspostaviti jake, efikasne i profesionalne institucije koje će taj posao voditi u interesu svih građana i građanki Crne Gore, kako bi oni povratili izgubljeno povjerenja u cjelokupni pravni sistem.

Tamara Milaš, saradnica na programima