Protiv predrasuda naučnim argumentima

Centar za građansko obrazovanje (CGO) danas je organizovao prezentaciju analize „Crnogorska obrazovna politika i seksualna orijentacija: zastupljenost LGBT tema u školskim programima i udžbenicima“, autora mr Aleksandra Saše Zekovića. Analiza je nastala i publikovana je kroz projekat “Kampanja za podizanje svijesti u školama“, koji je realizovao CGO u okviru LGBT projekta Savjeta Evrope, a uz finansijsku pomoć federalne vlade Belgije, pri čemu su suizdavači publikacije CGO i LGBT Forum Progres.

Na promociji su govorili Tamara Milaš, saradnica na programima u CGO-u, Marijana Laković, zamjenica Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore, dr Jovan Kojičić, savjetnik predsjednika Vlade Crne Gore, Tamara Milić, savjetnica u Ministarstvu prosvjete i sam autor – mr Aleksandar Saša Zeković.

knjiga

Tamara Milaš je ocijenila da je dug put koji crnogorsko društvo mora proći da bi se smanjila postojeća diskminacija prema različitim grupama ili pojedincima, i da sastavni dio tog puta mora biti intervencija i u sami obrazovni sistem. Ona je dodala da je najveća odgovornost uvijek na Vladi i njenim institucijama, ali i da nezavisne institucije i civilni sektor mogu doprinijeti unaprijeđenju postojeće situacije. “Mi moramo da razvijamo dijalog i da nađemo optimalne mogućnosti da se LGBT zajednica otvoreno izrazi, da bude sastavni dio našeg društva a bez straha od diskriminacije. Jer, dok god postoji neko u našem društvu ko se osjeća građaninom ili građankom drugog reda zbog neke svoje različitosti, mi se ne možemo nazvati društvom kulture ljudskih prava”, zaključila je Milaš.

Marijana Laković se osvrnula na činjenicu da se društva u tranziciji, sa snažnim tradicionalističkim nasljeđem, među kojima je i crnogorsko društvo, suočavaju sa ozbiljnom marginalizacijom osoba različite seksualne orijentacije i rodnog identiteta. Prema njenim riječima, mnoge predrasude se stvaraju već u djetinjstvu usvajanjem načina razmišljanja roditelja, ali je naglasila i da “do stvaranja i prihvatanja predrasuda dolazi i u procesu obrazovanja”. Laković je poručila da će “borba protiv predrasuda i njihovih posljedica biti najuspješnija ako im se suprotstave naučno verifikovani argumenti”.

Jovan Kojičić je istakao da je u predstavljenoj analizi veoma značajno i što iznosi iskustva razvijenih zemalja i njihovih planova i programa u odnosu na LGBT prava. Podvukao je da je pred Crnom Gorom jedan sociološki proces i da se rezultati ne mogu postići ad hoc u ovoj sferi. “Potrebna je jedna zajednička akcija, konzenzus, i to države, koja promoviše otklanjanje tradicionalizama i civilnog sektora koji je ovu temu postavio na vrh političke agende”, zaključio je Kojičić.

Tamara Milić se složila da postoji prostor za promjenu određenih stvari u obrazovnom sistemu. “Upravo je ova publikacija iskristalisala određene ideje i dala drugačije uglove gledanja i pokazala na kojim mjestima možemo da intervenišemo kako bi doveli do prihvatanja različitosti kroz vaspitanje i obrazovanje”, rekla je ona.

Autor publikacije mr Aleksandar Saša Zeković je ocijenio da je pozitivna činjenica i pohvalno za Crnu Goru to što u udžbenicima za osnovnu i srednju školu ne postoje negativni primjeri koji bi ukazali na otvorenu diskriminaciju. Međutim, on je naveo da je zabrinjavajuća činjenica da postoji princip ćutanja. “Nemoguće je ljudska prava tretirati isključivo kroz izborne sadržaje… Prava LGBT osoba moraju postati dio obaveznih predmeta kako bi se efikasnije i djelotvornije uticalo na smanjenje otpora prema LGBT osobama i homofobije koje imamo trenutno u našem društvu”, naglasio je Zeković.

Knjiga „Crnogorska obrazovna politika i seksualna orijentacija: zastupljenost LGBT tema u školskim programima i udžbenicima“ predstavlja jednu od najdetaljnijih i najsveobuhvatnijih analiza školskih programa i udžbenika u regionu i pruža smjernice kako kvalitetnije integrisati ljudska prava u obrazovni proces, sa posebnim fokusom na LGBT prava. Publikacija je objavljena na crnogorskom i na engleskom jeziku, već je distribuirana donosiocima odluka, organizacijama civilnog društva, predstavnicima akademske zajednice, a od danas ide distribucija i medijima i međunarodnim organizacijama. Elektronska verzija je dostupna na sajtovima izdavača.

Svetlana Pešić, saradnica na programima