Uručene diplome polaznicima Škole demokratije

U sali Centra za građansko obrazovanje (CGO) svečano su uručene diplome polaznicima XXII generacije Škole demokratije, koju organizuje CGO uz podršku fondacije Friedrich Ebert. Polaznicima koji su uspješno završili program diplome je uručila Daliborka Uljarević, izvršna direktorka CGO-a i Nikola Đonović, koordinator Škole. Cilj škole je da se putem obrazovanja i informisanja polaznika o demokratiji,… »

Međunarodni dan ljudskih prava – podsjetnik koliko još mora da se radi u zaštiti ljudskih prava

Centar za građansko obrazovanje (CGO) povodom 10.decembra – Međunarodnog dana ljudskih prava – ukazuje da crnogorske institucije moraju biti mnogo posvećenije promociji, zastupanju i zaštiti ljudskih prava svih građana i građanki. Crna Gora je tokom 2013. ostvarila određene pozitivne pomake u oblasti ljudskih prava, a prije svega prava LGBT populacije. Naime, Vlada Crne Gore je… »

Protiv predrasuda naučnim argumentima

Centar za građansko obrazovanje (CGO) danas je organizovao prezentaciju analize „Crnogorska obrazovna politika i seksualna orijentacija: zastupljenost LGBT tema u školskim programima i udžbenicima“, autora mr Aleksandra Saše Zekovića. Analiza je nastala i publikovana je kroz projekat “Kampanja za podizanje svijesti u školama“, koji je realizovao CGO u okviru LGBT projekta Savjeta Evrope, a uz… »

Potrebni dodatni napori za efikasnu i efektivnu borbu protiv korupcije

Centar za građansko obrazovanje (CGO) povodom 9. decembra – Međunarodnog dana borbe protiv korupcije – apeluje na predstavnike vlasti i institucija koje sprovode antikorupcijske zakone da u cjelosti i objektivno primijene sve postojeće mehanizme za borbu protiv ovog problema koji značajno opterećuje razvoj crnogorskog društva. CGO konstatuje da je i dalje vidljiv nedostatak političke volje… »