Pritisci na medije nikad veći

Povodom Dana novinara Crne Gore, Centar za građansko obrazovanje (CGO) konstatuje da crnogorski novinari/ke nikad nijesu bili u težoj situaciji i pod većim pritiscima koji ograničavaju njihov rad. CGO izražava solidarnost sa naporima svih onih društvenih aktera koji pokušavaju da to promijene na bolje.

Crna Gora je iz 2013. godine izašla sa do sada najozbiljnijim i najopasnijim napadom na redakciju «Vijesti», a u 2014. godinu je ušla sa brutalnim fizičkim napadom na novinarku «Dana». Uz to, novinari/ke crnogorskih medija rade pod teretom brojnih i nerazjašnjenih drugih slučajeva napada na život i imovinu njihovih kolega, kao i na same redakcije. Tome svakako treba dodati klimu progona prema svima onima koji na druge načine – koristeći pravo na slobodu izražavanja, kritikuju vlasti i (ne)formalne centre moći. Jasno je da u takvoj situaciji dolazi do degradacije same profesije, nedopustivih ograničenja u radu i sve težeg egzistencijalnog položaja zapošljenih u medijima.

U posljednjem Izvještaju o napretku Crne Gore za 2013. godinu Evropska komisija je ocijenila da pored porasta broja napada na novinare, dodatan ozbiljan razlog za zabrinutost je i“… umiješanost pripadnika policije, naročito policijskih službenika, u slučajeve zastrašivanja i napada na novinare.“ Takođe, u svim relevatnim međunarodnim izvještajima se konstatuje pad slobode izražavanja u Crnoj Gori.

CGO i ovom prilikom poziva nadležne organe da sve dosadašnje napade na novinare/ke i medije hitno i profesionalno istraže i procesuiraju, kako bi se stvorili osnovni uslovi za nesmetan rad novinara/ki, razvoj istraživačkog novinarstva i obezbijedila puna sloboda izražavanja, a posebno kada ona podrazumijeva kritiku u odnosu na one koji rukovode institucijama sistema, kao što je to slučaj u demokratskim državama.

Dan novinara Crne Gore obilježava se 23. januara na dan kada je izašao list „Crnogorac“ 1871. godine, prvo crnogorsko glasilo.

Svetlana Pešić, saradnica na programima