“Grube greške” treba ispraviti

Centar za građansko obrazovanje (CGO) pozdravlja odluku Vlade Mila Đukanovića da uništi kovertirane ostavke koje je on lično prilikom stupanja na dužnost zatražio od starješina i pomoćnika svih državnih organa i institucija. Takav čin, koji je bio potpuno u suprotnosti sa retoričkim opredjeljenjem Vlade u dijelu profesionalizacije državne uprave, su među prvima kritikovali nevladine organizacije i mediji, tako da ovo predstavlja i potvrdu utemeljenosti te kritike koja je tada bila od strane Đukanovića i njegovih saboraca žestoko osporavana.

Kovertirane ostavke i insistiranje na njima su prerasli u svojevrsni politički skandal koji je dospio i u Izvještaj o napretku Crne Gore za 2013. kroz zabrinutost Evropske komisije zbog takve štetne prakse. Pričati na jednoj ravni o profesionalizaciji državne uprave, a istovremeno od rukovodećih ljudi u toj državnoj upravi tražiti da potpišu blanko ostavke je nedopustivo, i u tom dijelu EK je poslala vrlo ozbiljnu poruku.

CGO cijeni da su prošla vremena u kojima je Đukanović mogao samovoljno donositi odluke koje su u suprotnosti sa principima vladavine prava, profesionalizacije i depolitizacije državne uprave, kao i zloupotrebe državnih institucija u partijske svrhe. Stoga “grube greške”, kako je premijer Đukanović ishitreno nazvao opravdane zahtjeve Brisela, nijesu na strani Brisela nego upravo Podgorice, a Đukanović je u 2014. godini konačno doveden u poziciju da mora priznavati svoje greške i iste ispravljati. To je veliki pomak kojem doprinosi proces evropskih integracija, koji polako ali sigurno počinje da ograničava postojeće monopole moći.

CGO se nada da će sve ovo biti naučena lekcija i smjernica u daljem poštovanju principa razvoja državne uprave kao profesionalnog aparata koji mora imati kapaciteta da odgovori na predstojeće izazove u demokratizaciji društva. Efikasna administracija se ne gradi kroz partijsko zapošljavanje, već kroz zapošljavanje stručnog kadra, u transparentnoj i na zaslugama zasnovanoj proceduri. Intenziviranjem pregovaračkog procesa zahtjevi prema toj administraciji će rasti i na njih će moći da odgovori samo profesionalna administracija, a ne partijski vojnici.

Nikola Djonović, koordinator programa