Savjet za zaštitu od diskriminacije da otvori dijalog sa NVO sektorom

Članovi Savjeta za zaštitu od diskriminacije, Daliborka Uljarević , izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje i Milan Šaranović, generalni direktor Centra za antidiskriminaciju EKVISTA, nakon skorašnjih događaja koji su i javnosti ukazali na nepostojanje adekvatnog odnosa većine u ovom Savjetu prema NVO sektoru uputili su prijedlog za ponovno organizovanje okruglog stola Savjeta za zaštitu od diskriminacije predsjedniku Savjeta i premijeru Crne Gore Milu Đukanoviću.

U obrazloženju prijedloga stoji da skup koji je održan 20.01.2014. na temu “Ljudska prava i zaštita od diskriminacije u Izvještaju EK o napretku Crne Gore za 2013”, a o čijem datumu, programu i učesnicima nije odlučivao Savjet na redovnoj sjednici, već je samo dobio informaciju sa okvirnim programom i dijelom potvrđenih učesnika, nije opravdao cilj zbog kojeg je bio i predložen za Program rada Savjeta za zaštitu od diskriminacije za 2013, pa su shodno tome predložili organizaciju novog okruglog stola tokom prvog kvartala 2014. u formi otvorene diskusije.

Prema njihovom mišljenju, skup koji je održan u januaru trebao je da bude dijalog u kojem bi učestvovali svi članovi/ce Savjeta i u jednoj otvorenoj diskusiji sa uvažavanjem svih prisutnih razmijenili mišljenja o primjeni zakonskog okvira u oblasti spriječavanja i kažnjavanja diskriminacije u Crnoj Gori, učinkovitosti postojećih mehanizama, realnim izazovima sa kojima se Crna Gora u borbi protiv diskriminacije susrijeće i doprinosu Savjeta toj borbi, kao i načinu na koji Savjet vide nevladine organizacije u Crnoj Gori i međunarodni subjekti. «Na žalost, ništa od toga nije ispunjeno, a neodgovorna moderacija skupom od strane sekretara Savjeta Jovana Kojičića je izazvala i revolt dijela NVO koje su protesno napustile skup», navodi se u obrazloženju.

Dalje, u prijedlogu stoji da su takođe, kasniji neprimjereni pokušaji diskvalifikacije nevladinih organizacija, koje su napravile legitiman čin protesnog odlaska, od strane državnog namještenika – sekretara Savjeta Kojičića dodatno urušili ugled Savjeta u NVO sektoru, tim prije što se niko od članova Savjeta iz Vlade do danas nije ogradio od istih. «Na taj način je pojačano uvjerenje da Vlada kreira klimu kojom se podstiče diskriminacija i diskreditacija dijela NVO sektora koji se percipira kao nepodoban. Tome vrlo doprinose neodgovorne izjave Kojičića koji je po javnosti nepoznatim kriterijumima počeo dijeliti NVO na relevantne i nerelevantne – pri čemu su izgleda nerelevantne samo one koje su napustile okrugli sto, odnosno one koje su htjele dijalog a ne monolog», izričiti su Uljarević i Šaranović.

Na kraju ove inicijative, članovi Savjeta Šaranović i Uljarević apeluju na Savjet da se kolektivno ne uključuje «stvaranje neprijateljske klime prema NVO, koja je ranije kreirana prema kritički orijentisanim medijima i koji sad trpe zbog toga brojne i nasilne napade», i pozivaju Savjet «da učini što je u njegovoj moći da se spriječi isti scenario različitih napada i odsustva zaštite NVO aktivista koji imaju kritički stav».

Svetlana Pešić, saradnica na programima u CGO-u