Škole su prostor za obrazovanje, a ne za partijske promocije

Centar za građansko obrazovanje (CGO) izražava zabrinutost zbog činjenice da se u tekućoj predizbornoj kampanji školski prostor, imovina, tehnička sredstva, itd. uveliko zloupotrebljavaju od strane Demokratske partije socijalista (DPS) iako to važeći relevatni zakoni jasno zabranjuju. Zakon o izboru odbornika i poslanika zabranjuje da se za predstavljanje lista može koristiti imovina, tehnička sredstva, prostor i oprema državnih javnih ustanova, dok Opšti zakon o obrazovanju i vaspitanju zabranjuje političko (stranačko) organizovanje i djelovanje i korišćenje prostora javnih ustanova u te svrhe.

No, i pored tih eksplicitnih zakonskih zabrana javnost je upoznata sa činjenicom da je sve više primjera kršenja istih, pa je stoga CGO danas uputio inicijativu ministru prosvjete, koji ima zakonska ovlašćenja u skladu sa članom 80, stav 6 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju, da smijeni sve direktore/ke škola u kojima su takvi skupovi održani. Ovo će biti i svojevrsni test Slavoljubu Stijepović, aktuelnom ministru prosvjete i kandidatu za gradonačelnika u Podgorici, da pokaže da li su mu zaista “svi građani na prvom mjestu” kako to ističe u okviru kampanje koju vodi ili su mu, ipak, na prvom mjestu samo građani/ke koji glasaju za DPS.

Upravo je Opšti zakon o obrazovanju i vaspitanju koji je dao prevelika ovlašćenja ministru prosvjete u postupku postavljenja i razriješenja direktora škola, što je CGO oštro kritikovao dok je nacrt zakona bio u proceduri, rezultirao stanjem u kojem škole vode dominantno podobni kadrovi. Sada je trenutak da ministar primijeni i svoje zakonsko ovlašćenje i da zbog kršenja zakona kazni upravo one koje je sam postavio, bez obzira što oni misle o njegovoj partiji.

Tribine vladajuće partije održane u školskim prostorijama u Rožajama su samo primjer da direktori tih, ali i mnogih drugih crnogorskih škola, nemaju punu slobodu odlučivanja, i da oni nijesu na tim pozicijama kao stručnjaci i menadžeri koji bi trebalo da budu samostalni i nepristrasni u donošenju odluka od značaja za školu kojom upravljaju. Činjenica da ih bira i razriješava ministar čini njihovu poziciju političkom, a naplata za istu biva aktivirana po potrebi i onda moraju biti na usluzi partiji zajedno sa svim školskim smještajnim kapacitetima i sredstvima za rad, bez obzira na zakonske zabrane. Ponovnom zloupotrebom državnih resursa u političke svrhe vrši se već viđeni pritisak na zapošljene u obrazovanju i da razmisle o načinu glasanja na izborima.

Obrazloženje o nedostatku prostora za promocije bilo koje političke partije ne opravdava postupak, imajući u vidu da se politički skupovi mogu odvijati i na otvorenom prostoru, kao i da u svakoj opštini postoji po neki alternativni prostor koji može na zakonom dozvoljen način biti upotrijebljen za partijske promocije.

CGO podsjeća da se zakoni moraju poštovati i biti jednaki za sve, kako za pojedince tako i za partijske subjekte, a da posebnu odgovornost u poštovanju zakona ima upravo Vlada Crne Gore i vladajuća partija.

CGO poziva direktore svih škola da ustanu protiv partijskih kampanja u školama koje vode i svakog oblika neprimjerenih političkih uticaja u školama, pozivajući se isključivo na slovo zakona, jer ista ugrožava primarni cilj obrazovanja – poštovanje ljudskih prava kroz širenje tolerancije i demokratije među zapošljenima i učenicima, koji treba da postanu odgovorni građani društva.

Mira Popović, saradnica na programima