Različitosti su dio bogatstva svakog društva

Centar za građansko obrazovanje (CGO) povodom 17. maja, Međunarodnog dana borbe protiv homofobije i transfobije, podsjeća da je poštovanje LGBT osoba pitanje koje i dalje izaziva zabrinutost u crnogorskom kontekstu. I pored napretka, koji je ostvaren kroz snaženje institucionalnog i zakonskog okvira, te prošlogodišnjom organizacijom dvije povorke ponosa, u životima LGBT osoba nije se puno promijenilo u smislu njihove slobode da svoj identitet izražavaju bez straha od nasilja i diskriminacije.

Nivo homofobije ostaje izrazito visok. To su ubjedljivo pokazale dvije prošlogodišnje povorke ponosa, koje su praćene brojnim, još uvijek nerasvijetljenim, slučajevima nasilja prema LGBT osobama. Dodatno, zabrinjavaju izlivi govora mržnje na socijalnim mrežama, internet portalima, kao i u izjavama pojedinih zvaničnika, koji takođe ostaju bez adekvatne sankcije.

Sve dok vlasti ne pokažu odlučnost da one koji su nasilje počinili ili koje nasilje inspirišu privedu pravdi i time pokažu nultu toleranciju prema svim oblicima diskriminacije, uključujući i diskriminaciju na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta, teško se može govoriti o suštinskom poštovanju i zaštiti prava LGBT osoba u crnogorskom društvu. Bez efikasnog procesuiranja nasilja od strane države, u prvom redu sudova i tužilaštva, borba za unapređenje položaja LGBT osoba ostaje na ravni deklarativnog zalaganja vlasti, a organizacija povorki ponosa samo još jedna od gorkih pilula koja se guta zbog procesa evropskih integracija, umjesto da bude izraz istinskog uvažavanja prava na različitost.

Društvo koje je oboljelo od homofobije ne može da se razvija na način koji će uključiti sve članove/ce tog istog društva. U tom kontekstu, posebna odgovornost je na formalnom obrazovnom sistemu, koji mora da pojača sadržaje i svoje kapacitete, kako bi se adekvatno suočili sa slojevitim predrasudama i stereotipima koje blokiraju racionalan odnos prema stvarnosti, a samim tim i napredak jednog društva. U okviru obrazovnih programa, posebna pažnja mora biti posvećena kontinuiranom radu na afirmaciji ideje ljudskih prava i antidiskriminacionih vrijednosti.

Mediji, takođe, imaju važnu ulogu u edukaciji građana/ki. Neprihvatljiva je tolerancija koju mediji nerijetko pokazuju kroz toleranciju govora mržnje kada se izvještava o LGBT temama. Ovo se posebno odnosi na neadekvatno administriranje komentara na portalima koji vrijeđaju LGBT osobe, ili pozivaju na nasilje protiv LGBT osoba, ali i prenošenje govora mržnje vjerskih poglavara kada su u pitanju LGBT osobe bez jasne osude istog.

Homofobija šteti svima: ograničava razvoj pojedinca, ličnih i prijateljskih odnosa, integraciju svih u društvo, uništava porodicu i skladne odnose u njoj, javnost je ograničena za saznanja dok se društvo ne razvija kao demokratsko, otvoreno i slobodno.

CGO poziva i ohrabruje građane/ke, institucije, političke i nevladine organizacije da stalno rade na doprinosu izgradnji novog obrasca demokratskog mišljenja, djelovanja i ponašanja u Crnoj Gori, bez diskriminacije i netolerancije, jer jedino takav sistem može svima da omogući dostojanstven život i razvoj svakog pojednica bez obzira na njegova individualna svojstva.

Petar Đukanović, koordinator programa