Stalni pravni savjetnik Ambasade SAD govorio u Školi demokratije Centra za građansko obrazovanje

Stalni pravni savjetnik Ambasade SAD u Podgorici Erik Larson govorio je pred polaznicima Škole demokratije, na temu “Uloga tužioca u procesu uspostavljanja funkcionalne demokratije, uključujući vladavinu prava”.

Larson je dao pregled pomoći koju vlada SAD pruža crnogorskim institucijama i civilnom društvu u sektoru vladavine prava preko programa Stalnog pravnog savjetnika i Programa za izgradnju kapaciteta policije. On je, takođe, razgovarao sa njima o ulozi koju vladavina prava ima u demokratiji. Prezentacija je obuhvatila mješavinu praktičnih primjera iz iskustva Larsona tokom rada u SAD i rada u svojstvu međunarodnog tužioca u regionu, kombinovano sa diskusijom o ulozi i funkcijama tužioca u demokratskom društvu, uključujući ne samo istrage i osuđujuće presude, već i utvrđivanje činjenica, otkrivanje kriminalnih djelatnosti, otkrivanje finansijskih mreža finansiranih od strane kriminala, i zaštitu ljudskih prava.
sdlarson

Škola demokratije je jedan od najstarijih obrazovnih programa Centra za građansko obrazovanje (CGO), posvećen shvatanju ideje demokratije i načinima na koje se sprovode demokratski principi. CGO je trenutno i dobitnik granta od strane Ambasade SAD u Podgorici, i sprovodi projekat koji se fokusira na poboljšanje i promociju rada Uprave za inspekcijske poslove (UIP).