Podrška razvoju građanskog aktivizma na Cetinju

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je donirao nevladinoj organizaciji Aktivna zona sa Cetinja 100 naslova iz svoje biblioteke (ukupno 179 knjiga) kao vid podrške uspostavljanju Društvenog centra na Cetinju, koji je ova NVO pokrenula.

NVO Aktivna zona sa Cetinja je mlada organizacija koja već ostvaruje zapažene rezultate svojim inicijativama. Jedna od tih inicijativa je i pokretanje Društvenog centra na Cetinju, koji će predstavljati mjesto za kvalitetno provođenje slobodnog vremena i za okupljanje pojedinaca i grupa koje se bave aktivnostima od značaja za zajednicu, uz unaprijeđenje kulturnog života u gradu, uvođenje novih sadržaja i stimulisanje građanskog aktivizma Prijestonice. CGO pozdravlja ovu inicijativu i smatra da ovakava mjesta u svakom gradu mogu biti izvorišta dobrih ideja, pozitivne energije i građanskog aktivizma koji će potaknuti pozitivne promjene. Među knjigama koji su donirane, našle su se publikacije CGO-a na crnogorskom i engleskom jeziku, kao i brojne publikacije novije produkcije drugih izdavača iz oblasti ljudskih prava, evropskih integracija i demokratije. Knjige je u ime NVO Aktivna zona primio Miloš Marković, predsjednik ove organizacije.

cgo[1]

CGO cijeni da je saradnja u NVO sektoru jako bitna i da treba pospješivati mehanizme podrške između organizacija, a posebno kad je riječ o organizacijama različitog stepena razvoja i regionalne prisutnosti. Stoga će CGO nastaviti da na različite načine, u skladu sa svojim mogućnostima, podržava manje razvijene nevladine organizacije u Crnoj Gori i ohrabruje ih da nastave sa radom u lokalnoj zajednici.

Takođe, tokom 2014. godine, CGO je podržao 14 projekata nevladinih organizacija iz čitave Crne Gore u ukupnom iznosu od 72, 342 EUR, a uz finansijsku podršku Evropske unije. Tako su sa 18, 222 EUR podržani projekti pet organizacija u oblasti borbe protiv različitih vidova diskriminacije u maju 2014. a kroz program Umrežavanje civilnog društva u vezi sa ugroženim ljudskim pravima u Srbiji, Crnoj Gori i Kosovu (inicijalno 4 projekta sa 15, 000 EUR, a ulaganjem dodatnih sredstava naknadno još jedan sa rezervne liste sa 3, 220 EUR). Dodatno, tokom juna je kroz program Ubrzajmo ljudska prava podržano 9 projekata koje će sprovoditi 11 organizacija u oblasti ljudskih prava u ukupnom iznosu od 54, 120 EUR.

Kristina Lazarević, asistentkinja na programima