Uručene diplome polaznicima XXIII genercije Škole demokratije

U hotelu Podgorica večeras su svečano uručene diplome polaznicima XXIII generacije Škole demokratije, koju organizuje CGO uz podršku fondacije Friedrich Ebert. Polaznicima koji su uspješno završili program diplome je uručila Daliborka Uljarević, izvršna direktorka CGO-a i prof. dr Radovan Radonjić, voditelj Škole.

Cilj škole je da se putem obrazovanja i informisanja polaznika o demokratiji, njenim vrijednostima i načinima njenog ostvarivanja doprinese podizanju opšteg nivoa demokratske kulture u Crnoj Gori.

cgocceSD

Školu čini 5 modula u ukupnom trajanju od četiri mjeseca, a u okviru programa se pružaju teorijska znanja, predstavlja komparativna praksa i stiču vještine i umijeće primjene demokratskih načela u svakodnevnom životu, a posebno u političkoj sferi.

XXIII generaciju Škole demokratije je uspješno završilo 28 polaznika/ca iz čitave Crne Gore, uglavnom predstavnika političkih partija, medija, NVO, studenata/kinja i drugih. Oni su, u okviru ovog programa, imali priliku da čuju predavanja uglednih domaćih i stranih predavača, profesora crnogorskih univerziteta iz regiona, predstavnika NVO sektora i novinara. Diplome su dobili: Andrej Popović, Bojana Delibašić, Bojana Tufegdžić, Dejan Komnenović, Elida Korać, Evelina Đečević, Irena Čejović, Iva Mijović, Ivan Joksimović, Ivan Vučeković, Ivana Marković, Jovana Davidović, Ljudmila Otašević, Milena Bojović, Nataša Martinović, Neda Krstajić, Nikola Bošković, Nikola Bošković, Nikola Zirojević, Nina Perunović, Samir Jaha, Sanda Rastoder, Slađana Kankaraš, Sofija Glomazić, Svetlana Lekić, Tamara Milošević, Teodora Škero i Tina Radončić.

Kontinuirano interesovanje koje ovaj program prati od osnivanja, kao i činjenica da je ovo čak XXIII uspješna generacija, ohrabruju i pokazuju da postoje mladi ljudi koji su spremni da budu društveno angažovani i aktivni učesnici društvenih procesa, ali i da rade na sopstvenoj izgradnji kapaciteta. Ovaj program je ustanovljen 2003. godine, a do sada ga je uspješno završilo 627 građana i građanki Crne Gore. Nova generacija je planirana od septembra 2014.

Svetlana Pešić, saradnica na programima