CGO održao seminar „Upravljanje projektima – sa fokusom na EU fondove“

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je u okviru projekta “Ubrzajmo ljudska prava!“, od 18. do 20. jula, održao prvi modul seminara sa predstavnicima/ama organizacija civilnog društva (OCD) čiji su projekti podržani putem Konkursa za podršku projektima organizacija u Crnoj Gori iz oblasti ljudskih prava. Cilj seminara bio je jačanje kapaciteta ovih organizacija u upravljanju projektima koji se finansiraju iz fondova Evropske unije.

Na seminaru je učestvovalo 22 predstavnika/ca 11 organizacija, od kojih su devet nosioci projekata a dvije partnerske organizacije, koje je CGO podržao sa ukupno 54 210€, zahvaljujući Delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori. Učesnike/ce su sa procedurama upravljanja projekata koji se finansiraju iz EU fondova upoznali Daliborka Uljarević, izvršna direktorka CGO-a, Vučić Ćetković, finansijski menadžer CGO-a i Nikola Djonović, koordinator programa u CGO-u.

cgocceupravljanjeprojektima

Trodnevni seminar je održan u Podgorici, u hotelu Aurel, a učesnici su bili predstavnici/e sljedećih OCD: ANIMA, Sigurna ženska kuća, NVO Atak, Savez “Naša inicijativa”, Institut za pravne sudije, SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Berane, Monitorov centar za medije i demokratiju, Udruženje paraplegičara – Cetinje, SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja – Ulcinj, kao i parnerske organizacije Udruženje lica sa tjelesnim invaliditetom Crne Gore i SOS Podgorica. Drugi modul, koji će uključiti i predstavnike medija, planiran je za septembar 2014.

Projekat UBRZAJMO LJUDSKA PRAVA, sprovodi CGO, u saradnji sa Građanskim inicijativama (GI) iz Beograda, u periodu od novembra 2013. do januara 2015, a finansira Evropska unija u okviru Evropskog instrumenta za demokratiju i ljudska prava 2013 (EIDHR). Cilj projekta je jačanje uloge civilnog društva u promociji ljudskih prava i demokratskih reformi u Crnoj Gori, kao i konsolidovanju učešća i predstavljanja građana/ki u političkom životu.

Svetlana Pešić, saradnica na programima