Predstavnici CGO-a i članovi/ce Koalicije za REKOM prisustvovali otvaranju Dokumentacionog centra SENSE u Potočarima

Povodom 21. septembra, Međunarodnog dana mira, predstavnici Centra za građansko obrazovanje (CGO) i članovi/ce Koalicije za REKOM, prisustvovali su otvaranju Dokumentacionog centra SENSE u Potočarima koji sadrži materijal koji je novinska agencija Sense prikupila tokom 20 godina praćenja suđenja pred Haškim tribunalom (MKSJ). Tom prilikom su i odali poštovanje žrtvama genocida počinjenog u Srebrenici.

Zločini koji su u julu 1995. počinjeni u Srebrenici bili su predmet devet suđenja pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju. Prateći ta suđenja i izvještavajući iz dana u dan o tome šta je rečeno i viđeno u sudnicama, SENSE je prikupio obimnu dokumentaciju: hiljade sati snimaka svjedočenja preživjelih, očevidaca i počinilaca zločina, dokumentarne snimke iz jula 1995, fotografije mjesta zločina i vazdušne snimke, vojne dokumente zaplijenjene u štabovima jedinica koje su u julu 1995. učestvovale u napadu na zaštićenu zonu.

cgoccerekom

U želji da tu živu istorijsku građu vrati tamo gdje pripada, SENSE je u saradnji sa Memorijalnim centrom u Potočarima osnovao Dokumentacioni centar Srebrenica. Cilj Centra je da, uz pomoć iskaza svjedoka i drugih dokaza izvedenih na suđenjima, prikaže kako su događaji iz jula 1995. istraženi, rekonstruisani i procesuirani u Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju.

Postjugoslovenska društva, a posebno institucije sistema, dužni su da se sjećaju svih zločina koji su se desila nad nedužnim civilima, na teritoriji bivše Jugoslavije u periodu od 1991 i 2001. i da zajedničkim snagama, kroz kvalitetnu regionalnu saradnju, rade na razvijanju kulture sjećanja i poštovanja, priznanja i suosjećanja sa svim žrtvama, kako se počinjeni zločini ne bi zaboravili i kako bi se uticalo da se oni nikada više ne ponove. Upravo na tome već godinama insistiraju organizacije civilnog društva u Crnoj Gori i regionu, koje su formirale do sada najširu regionalnu koaliciju koja se zalaže za osnivanje REKOM-a, što predstavlja snažan doprinos procesu suočavanja sa prošlošću u regionu.

CGO će i dalje, kontinuirano sprovoditi aktivnosti u cilju obilježavanja i jačanja mira, samostalno ili kao referentna organizacija Koalicije za REKOM za Crnu Goru, Upravo u tom kontekstu je i organizovana jučerašnja posjeta Potočarima i prisustvovanje otvaranju Dokumentacionog centra SENSE.

Tamara Milaš, saradnica na programima u CGO-u i portparolka Koalicije za REKOM u Crnoj Gori