Međunarodni dan borbe protiv fašizma, antisemitizma i ksenofobije

Centar za građansko obrazovanje (CGO) ističe da je obilježavanje Međunarodnog dana borbe protiv fašizma, antisemitizma i ksenofobije prilika da se podsjetimo stravičnih posljedica holokausta i pogubnosti fašističke ideologije. Istovremeno, to je prilika i da se zamislimo nad prijetnjama rastućeg trenda fašizacije crnogorskog društvu koji ugrožava ljudska prava velikog broja građana/ki i demokratski razvoj. Podsjećanje na užase koje su proizveli nacizam i fašizam trebalo bi da nas opomene i doprinese većem stepenu osjetljivosti na nepravdu, nasilje i kršenje ljudskih prava sa kojima se Crna Gora i danas suočava.

Netrpeljivost, mržnja, nasilje, diskriminacija, stigmatizacija i predrasude prema različitim manjinskim grupama (kao što su LGBT osobe, Romi, osobe sa invaliditeom i etničke grupe), mizoginija, religiozni fanatizam i retradicionalizacija društva kojima vladajuće strukture manipulišu, sve prisutniji govor mržnje u medijima, tendencija da se kritičari vlasti predstavljaju kao “državni neprijatelji” protiv kojih su “legitimna” sva sredstva, te njihovo disciplinovanje putem brutalnih medijskih kampanja i pokušaja montiranja procesa u cilju zaštite interesno-ekonomskog monopola pod velom tobožnje borbe za nacionalne interese – predstavljaju savremeni oblik fašističkog diskursa u crnogorskom društvu koji zabrinjava.

Dugogodišnja politička, ekonomska i kriza identiteta doprinijele su smanjenju otpornosti na fašističke ideje kroz urušavanje institucija i sistema vrijednosti, a razvoj endemske korupcije. To je otvorilo prostor za različite vidove manipulacija i ucjenjivanja koji onemogućavaju slobodnu političku participaciju i odlučivanje građana/ki kao esencijalnu odrednicu funkcionalne demokratije. Proces suočavanja sa prošlošću se odvija sporo čime se stvara opasan privid da Crna Gora nema veze sa ratnom prošlošću na prostorima bivše Jugoslavije, koja se zasnivala na idejama krvi i tla, a to ne doprinosi preveniranju sličnih ili pogubnijih grešaka u budućnosti i očuvanju multinacionalnog i multikonfesionalnog suživota.

Izgradnja društva spremnog da se odupre opasnostima fašizacije ostvarljiva je jedino kroz dosljednu primjenu zakona, efikasnu i pravovremenu reakciju državnih organa u odbrani temeljnih ljudskih prava i sloboda. To zahtijeva i angažovanje svih društvenih aktera na oblikovanju vrijednosnog okvira zasnovanog na jednakim šansama, uvažavanju različitosti i toleranciji, solidarnosti i odgovornosti.

Međunarodni dan borbe protiv fašizma, antisemitizma i ksenofobije obilježava se širom Evrope 9. novembra u spomen na „Kristalnu noć“ (njem. Kristalnacht), događaj iz novembra 1938. u nacističkoj Njemačkoj, koji se dogodio u okviru sistemskog progona Jevreja i ostalih „nearijevaca“, kasnije nazvanog Holokaustom.

Petar Đukanović, koordinator programa