CGO Festival filma o ljudskim pravima Ubrzaj nastavlja ranija i razvija nova partnerstva

U susret Festivalu filma o ljudskim pravima UBRZAJ, koji organizuje Centar za građansko obrazovanje (CGO) od 10. do 14. decembra 2014. nastavljena je saradnja sa javnim servisom RTCG i uspostavljena saradnja sa Kulturnim centrom “Nikola Đurković” iz Kotora.

Odličan odziv publike i zainteresovanost, prvenstveno mladih, ljudi da na ovaj način uče o ljudskim pravima je ohrabrio CGO da nastavi sa ovim projektom i dalje ga programski i tehnički unaprijedi, a ove godine Festival ulazi u petu – jubilarnu ediciju koja će se obilježiti filmovima najnovije svjetske produkcije i brojnim gostovanjima autora filmova.

Daliborka Uljarević, izvršna direktorka CGO-a i Rade Vojvodić, generalni direktor RTCG-a potpisali su ugovor koji je nastao kao izraz razumijevanja obje strane da doprinesu uspostavljanju kulture ljudskih prava kroz saradnju svih zainteresovanih strana, a posebno medija i nevladinih organizacija, koji pored institucija značajno mogu uticati na unaprijeđenje ovog okvira. RTCG će, na osnovu ugovora, posvetiti punu medijsku pažnju i obezbijediti zastupljenost Festivala u svojim redovnim informativnim i drugim programima, producirati festivalske hronike tokom trajanja Festivala, emitovati promotivni spot, učestvovati u radu Savjeta Festivala preko svog predstavnika/ce i pomoći u drugim vezanim aktivnostima organizacije ovog jedinstvenog Festivala u Crnoj Gori. CGO će predstaviti RTCG u promotivnom materijalu koji izdaje Festival, dati prava prvenstva intervjua s gostima Festivala i televizijska prava za RTCG za 5 filmova. Podrškom Festivalu filma o ljudskim pravima “Ubrzaj” RTCG doprinosi razvoju svoje misije javnog servisa i oblikovanju kulture ljudskih prava, pomažući napore civilnog društva da promoviše toleranciju i razumijevanje modernog koncepta ljudskih prava. Crnogorska publika će početkom decembra, uoči Festivala filma o ljudskim pravima UBRZAJ 2014 imati prilike da odgleda 5 najavnih filmova na RTCG-u.

Dodatno, novina ovogodišnjeg Festivala je saradnja sa Kulturnim centrom “Nikola Đurković” iz Kotora, gdje će biti prikazana četiri filma najnovije svjetske produkcije. Daliborka Uljarević, izvršna direktorka CGO-a i Petar Pejaković, direktor Kulturnog centra potpisali su ugovor o saradnji koji će ucrtati u mapu ovih festivalskih dešavanja i Kotor.

Festival filma o ljudskim pravima Ubrzaj počinje na Međunarodni dan ljudskih prava (10. decembar) i traje do 14. decembra. Podgoričkoj i kotorskoj publici biće predstavljen u Crnogorskom narodnom pozorištu (CNP), odnosno Kulturnom centru “Nikola Đurković”, bogat program sjajnih filmova novije produkcije koji su pokupili brojne nominacije, priznanja i nagrade širom svijeta.

Festival filma o ljudskim pravima Ubrzaj 2014 je dio šireg projekta “Ubrzajmo ljudska prava!”, koji CGO sprovodi uz podršku Delegacije EU u Crnoj Gori, i kofinansiranje Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću, Kanadske ambasade i fondacije Heinrich Boll.

Nikola Đonović, koordinator programa