Nema tolerancije na nasilje i diskriminaciju

Centar za građansko obrazovanje (CGO) najoštrije osuđuje jučerašnje nasilje nad Stevanom Milivojevićem, izvršnim direktorom NVO LGBT Forum Progres i zahtijeva brzu i adekvatnu reakciju nadležnih institucija u procesuiranju i kažnjavanju nasilnika.

Iako je u radu institucija, prije svega policije i tužilaštva, primjetan izvjestan napredak u procesuiranju i sankcionisanju nekih skorijih slučajeva nasilja nad LGBT osobama u Crnoj Gori, to djelovanje treba da bude snažnije kako bi se poslala nedvosmislena poruka nasilnicima da nasilje neće i ne smije biti tolerisano.

Pored unaprijeđenja institucionalne zaštite ljudskih prava, djelotvorne primjene antidiskriminacionog zakonodavstva i dosljednog sprovođenja Strategije za poboljšanje kvaliteta života LGBT osoba, CGO ponovo ukazuje na značaj obrazovanja o homoseksualnosti i ljudskim pravima LGBTIQ osoba kroz formalni obrazovni sistem. Jedino obrazovani pojedinci/ke, oslobođeni predrasuda, mogu biti garant održivosti borbe protiv homofobije, jer se homofobija “ukorijenjuje” ili “iskorijenjuje” kroz vaspitanje i obrazovanje. Obrazovni sistem, koji bi trebao da predvodi borbu protiv homofobije ignorisanjem tema koje se tiču LGBT osoba i njihovih prava samo dodatno osnažuje postojeći diskriminišući konstekst i čini homofobiju društveno prihvatljivim stavom. Licimjerni su stavovi obrazovnih vlasti da je to što nemamo sadržaje o LGBT pravima u našim udžbenicima bolje nego da imamo diskriminatorne kakve srijećemo u udžbenicima koji se koriste u nekim zemljama regiona. Ćutanje obrazovnog sistema je najeksplicitniji vid saučesništva u zločinima iz mržnje koji se sve češće dešavaju prema LGBT osobama u crnogorskom društvu.

Nedavna istraživanja pokazuju kako su crnogorski programi i udžbenici “očišćeni” od LGBT tema, a zabrana tribine o pravima seksualnih manjina na Filozofskom fakultetu u Nikšiću svjedoči o krizi obrazovanja o ljudskim pravima na svim nivoima. Ovakvu situaciju neophodno je mijenjati na prvom mjestu iz ljudskih razloga, a zatim i sa aspekta onoga što je deklarisani cilj države Crne Gore da se razvija u moderno evropsko društvo. Sam proces pregovora Crne Gore sa Evropskom unijom bazira se na uspjehu u primjeni obaveza iz Poglavlja 23, koje se bavi pravosuđem i ljudskim pravima, pa se logično postavlja pitanje: kada i koliko ćemo od ljudskih prava usvojiti na suštinski i sadržajan način ako ne obrazujemo građane/ke o istima, a prije svega mlade kao buduće nosioce procesa društvenog razvoja?

Demokratija, ljudska prava i vladavina prava ne mogu da funkcionišu u društvu čiji sistem obrazovanja ostaje ,,po strani i neutralan” kada se treba suprotstvaviti predrasudama koje rađaju mržnju i diskriminaciju prema LGBT osobama.

Petar Đukanović, koordinator programa