Sjećanje na Holokaust i žrtve najtežeg nasilja i mučenja

Centar za građansko obrazovanje (CGO) ističe da je obilježavanje 27. januara – Međunarodnog dana sjećanja na žrtve Holokausta prilika da se podsjetimo stravičnih posljedica fašističke ideologije. To je i prilika i da se zamislimo nad prijetnjama trenda fašizacije na koji nije imuno ni crnogorsko društvu a koje ugrožava ljudska prava i demokratski razvoj.

Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta treba da bude opomena da o Holokaustu moramo govoriti, kako bi u budućnosti prevenirali zločine sličnih razmjera. Na žalost, i danas širom svijeta bukte ratovi ograničenog obima i postoje lideri i njihovi sljedbenici koji zagovaraju mržnju prema drugima i koji su spremni na najužasnije akte protiv čovječnosti. Stoga je važno da preispitamo našu prošlost, da se sa njom adekvatno suočimo i osudimo sve ono što su proizveli fašizam i nacizam, kako bi doprinijeli većem stepenu osjetljivosti na nepravdu, nasilje i kršenje ljudskih prava sa kojima svijet, pa i Crna Gora, i danas imaju iskustvo.

sjecanje na zrtve

Izgradnja društva spremnog da se odupre opasnostima fašizacije ostvarljiva je kroz: dosljednu primjenu zakona; efikasnu i pravovremenu reakciju državnih organa u odbrani temeljnih ljudskih prava i sloboda; ali i kroz ono što CGO već godinama potencira, samostalno ili kao referentna organizacija Koalicije za REKOM, sistem edukacije kojim se budućim generacijama prenose činjenice o svim zločina iz prošlosti, a koje moraju postati stvar opšte kulture i obrazovanja, da se ti zločini ne zaborave i ponove. Ovo zahtijeva angažovanje svih društvenih aktera koji bi doprinijeli oblikovanju vrijednosnog okvira zasnovanog na jednakim šansama, uvažavanju različitosti i toleranciji, solidarnosti i odgovornosti.

Dan 27. januar obilježava se kao Međunarodni dan sjećanja na holokaust jer je toga dana 1945. oslobođen koncentracioni logor Auschwitz-Birkenau, najveći i najozloglašeniji logor nacističke Njemačke. U njemu je bilo deportovano više od 1,300 000 ljudi iz cijele Evrope, među kojima je bilo najviše Jevreja, a 1, 100 000 je ubijeno. Generalna skupština UN je 2005. donijela zvaničnu rezoluciju o obilježavanju Međunarodnog dana sjećanja na žrtve holokausta. Rezolucija apeluje na sve članice UN da poštuju sjećanje na žrtve Holokausta i ohrabruje razvoj obrazovnih programa o istoriji Holokausta, a čime se želi pokazati odlučnost da se pomogne u spriječavanju čina genocida u budućnosti.

Tamara Milaš, saradnica na programima u CGO-u i portparolka Koalicije za Rekom u Crnoj Gori