Magistarski i doktorski radovi akademskog osoblja i funkcionera da budu dostupni javnosti

Centar za građansko obrazovanje (CGO), je okviru svojih aktivnosti vezanih za borbu protiv korupcije u obrazovanju, a učestvujući u globalnoj inicijativi Partnerstvo otvorenih uprava predložio antikorupcijsku mjeru gdje bi se učinili lako dostupnim, u elektronskoj formi, svi magistarski i doktorski radovi akademske strukture zaposlenih na visokoškolskim ustanovama u Crnoj Gori, kao i nosilaca javnih ovlašćenja.

CGO cijeni da je na portalima visokoškolskih ustanova neophodno obezbjediti poseban prostor u kojem bi se nalazili svi radovi zaposlenih iz akademske strukture kao doprinos borbi protiv plagijata, ali i kao pomoć u naučnom radu drugih kolega. Dodatno, potrebno je isto obezbijediti za akademske radove nosilaca javnih ovlašćenja na sajtu Ministarstva prosvjete, kako bi zainteresovana javnost mogla imati direktan uvid u takve radove funkcionera.

Istrazivanje gradjani o znacaju objavljivanja radova akademskog osoblja i funkcionera

No, put do unošenja ove mjere koji je trajao gotovo godinu dana nije bio lak. Naime, tokom izrade Akcionog plana za Partnerstvo otvorenih uprava, organizovane su konsultacije sa nadležnim organima uprave kada se ova mjera raspravljala u prisustvu predstavnika Ministarstva prosvjete. Tada je iskazano razumijevanje za potrebu da se javnim učine magistarski i doktorski radovi bez izuzetka. Nakon novih konsultacija i promjena u Ministarstvu prosvjete, razumijevanje prema ovoj mjeri je nestalo, a sama mjera se na volšeban način izgubila iz nacrta Akcionog plana.

Na insistiranje predstavnika CGO-a, mjera je vraćena i čekaće konačnu odluku Vlade odnosno potvrđivanje prijedloga Akcionog plana. Ovo će biti svojevrstan test koji će pokazati da li u Vladi postoji volja da se uspostavi osnova borbe protiv plagijata.

Nedavno predstavljeno istraživanje CGO-a o korupciji u obrazovanju je pokazalo da 84% građana vjeruje da bi ova mjera bila korisna, i to 14% njih da bi to doprinijelo u velikoj mjeri rješavanju problema plagijata, 45 % cijeni da bi to određenoj mjeri riješilo problem, 25% u maloj mjeri a 16% nema jasan stav.

Problem plagijata je relativno skoro otvoreno u Crnoj Gori, a insitutucije sistema još uvijek odbijaju da se ovim pitanjem bave na ozbiljan način. Istraživanje CGO-a ukazuje da trećina građana ocjenjuje da je problem plagijata u visokom obrazovanju čest (35%), dok 14% njih tvrdi da zna nekog ko je plagirao naučni, magistarki ili doktorski rad. Znači, ne radi se samo o percepciji već o ne malom, za crnogorske uslove, broju građana koji znaju određenu osobu koja je plagirala rad.

Konačno, ovo utiče i na ukupno stanje u obrazovanju, jer građani kao jedan od ključnih koruptivnih procesa u obrazovanju prepoznaju zapošljavanje i izbore u zvanja. Obaveza je akademskih ustanova da se ovim pitanjem bave na efikasan način, jer je to jedan od važnih preduslova za vraćanje povjerenja i kredibiliteta visokoškolskog sistema. Svoju ulogu mora preuzeti i Ministarstvo prosvjete, ali i druge državne institucije. Mjera koju je predložio CGO nedvosmislen je putokaz za uspostavljanje sistemske borbe protiv plagijata u obrazovnom sistemu Crne Gore i stoga očekujemo da će biti usvojena i sprovedena od strane nadležnih institucija.

Boris Marić, viši pravni savjetnik u CGO-u i član Operativnog tima za izradu Akcionog plana i sprovođenje mjera iz Akcionog plana u skladu sa principima Partnerstva otvorenih vlada