Obrazovanjem protiv vršnjačkog nasilja

Koordinator Omladinske grupe Centra za građansko obrazovanje (OG CGO) Miloš Knežević bio je danas gost Đačkog parlamenta gimnazije ,,25. Maj” u Tuzima gdje je održao radionicu o vršnjačkom nasilju. Cilj radionice bio je da se mladi u školama, odnosno tamo gdje vršnjačko nasilje počinje, informišu o tome što ova vrsta nasilja predstavlja, kako nastaje, koje su posljedice, kako ga prepoznati i zauzeti aktivan stav u borbi protiv ovog vida nasilja kroz vršnjačku edukaciju, mehanizme zaštite i prijavljivanja konkretnih slučajeva.

Na radionici je učestvovalo 30 gimnazijalaca/ki, koji su imali priliku da čuju više i o nasilju na internetu (cyberbullying) i govoru mržnje kao najčešćim pojavnim oblicima vršnjačkog nasilja koje se uglavnom dešava putem društvenih mreža i komunikacije mobilnim telefonima, te mogućnostima zaštite kroz sigurno korišćenje interneta. Posebna pažnja posvećena je pojavi vršnjačkog nasilja zasnovanog na etničkoj i religijskoj osnovi, s obzirom na to da su Tuzi multietnička i multikonfensionalna sredina. Tako se tokom radionice razgovaralo i o pojmu nacionalizma, etničkim predrasudama i sterotipima koji predstavljaju prepreku međusobnom razumijevanju među mladima, uz naglašavanje značaja uvažavanja razlika i snaženja vrijednosti tolerancije.

o vrsnjackom 1

Istraživanje UNICEF-a iz 2013. pokazalo je da svaki treći građanin/ka Crne Gore zna neko dijete koje je bilo žrtva nasilja u školi. Većina građana/ki smatra da postoje određene grupe djece koje su češće žrtve vršnjačkog nasilja, a to su uglavnom pripadnici ugroženih grupa: siromašni, osobe sa smetnjama u razvoju, nacionalne manjine, kao i oni fizički slabiji.

I pored brojnih programa koji se u formalnom obrazovnom sistemu sprovode u pravcu prevencije vršnjačkog nasilja, efekti su još nezadovoljavajući. Očito je da je neophodno snažnije angažovanje svih činioca vaspitno-obrazovnog sistema, ali i unaprijeđenje saradnje sa roditeljima i otvaranja škole za veću i sadržajniju participaciju učenika. Škola ima posebno važnu, ali i tešku, ulogu da u atmosferi popularizacije nasilja, pogotovo kroz medije i masovnu kulturu, mladima ukaže na alternative takvom obrascu ponašanja i usmjeri ih na principe dijaloga, tolerancije i prihvatanja različitosti.

o vrsnjackom nasilju

Radionica o vršnjačkom nasilju organizovana je na inicijativu Damira Suljevića, predstavnika Đačkog parlamenta gimnazije ,,25. maj“ i bivšeg učesnika Škole ljudskih prava u organizaciji CGO-a, a uz podršku uprave gimnazije u Tuzima. Na kraju radionice učenicima/cama podijeljeni su informativno edukativni materijali CGO-a.

CGO se kroz svoje obrazovne programe bavi temom vršnjačkog nasilja sa ciljem da ohrabri mlade da o ovom problemu razmišljaju i budu aktivni u zaštiti vlastitih prava, ali i prava onih koji to nijesu u prilici da čine sami. Inicijativa samih učenika/ca, za koju vjerujemo da je proizvod naših nastojanja da kroz obrazovne programe podstaknemo aktivizam mladih, ali i podrška rukovodstva gimnazije u Tuzima da nam otvore vrata za saradnju, su ohrabrujuće i rado ćemo se odazvati svakom sličnom pozivu u budućnosti.

Petar Đukanović, koordinator programa