Koliko građani/ke plaćaju poslanike/ce?

Povodom izjave poslanika Demokratske partije socijalista (DPS) Zorana Jelića u Skupštini Crne Gore, a u vezi sa podacima iz analize Centra za građansko obrazovanje (CGO) „Činjenice i predrasude: finansiranje NVO i političkih partija u Crnoj Gori iz javnih fondova“ , u kojoj je, na bazi javno dostupnh informacija utvrđen prosječan iznos sredstava od 64.556, 04… »

Nesmanjena diskriminacija prema Romima

Centar za građansko obrazovanje (CGO), povodom 8. aprila – Međunarodnog dana Roma, ukazuje da je položaj ove društvene grupe još uvijek izuzetno loš u svim ključnim aspektima života, od socijalnog i ekonomskog statusa, uzrokovanog lošim pristupom i kvalitetom obrazovanja, do potpune isključenosti iz političke participacije. Poslednje istraživanje javnog mnjenja o percepciji diskriminacije, koje je CGO… »

Još jedan Dan studenata u Crnoj Gori a studente niko ništa ne pita

Centar za građansko obrazovanje (CGO), povodom Dana studenata, ukazuje da oko 26, 000 studenata u Crnoj Gori danas predstavlja brojnu ali nedovoljno uticajnu društvenu grupu u inteziviranim procesima kroz koje društvo prolazi na putu ka Evropskoj uniji. Crnogorski visokoobrazovni sistem je prožet sveprisutnom korupcijom, plagijarizmom za koje univerzitetska rukovodstva ne pokazuju ni minimum napora da… »

Različiti pristupi u finansiranju NVO i političkih partija iz javnih fondova

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je istražujući koliko se sredstava iz javnih fondova ulaže u finansiranje nevladinih organizacija i političkih partija utvrdio da postoje velike disproporcije u pristupima ovim ključnim participativne demokratije u Crnoj Gori. U Crnoj Gori je registrovano 3,808 nevladinih organizacija i fondacija, kojima je u periodu od 2013. – 2015. za različite… »

CGO nastavio konsultacije o amandmanima za uspostavljanje jednakih šansi za sve medije

Predstavnici Centra za građansko obrazovanje (CGO) Boris Marić viši pravni savjetnik i Ana Vujošević, koordinatorka programa EU integracija nastavili su konsultacije sa poslaničkim klubovima u Skupštini Crne Gore o prijedlogu amandmana na set medijskih i vezanih zakona i čuli stavove poslanika o istima. Amandmani su pripremljeni u cilju uspostavljanja jednakih šansi za sve medije u… »