Održani informativni sastanci za NVO sa sjevera, juga i centra Crne Gore

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je u okviru projekta “Misli lokalno – Djeluj lokalno! – Borba protiv korupcije na lokalnom nivou” 16, 18 i 20. maja održao informativne sesije za predstavnike lokalnih organizacija civilnog društva (OCD) i to u Kotoru, Beranama i Podgorici.

IMG_5764

Crnogorske OCD su imale priliku da se detaljno informišu o uslovima za konkurisanje u okviru poziva za dostavljanje projekata “Misli lokalno – Djeluj lokalno! – Borba protiv korupcije na lokalnom nivou” koji je otvoren početkom maja i objavljen na sajtu CGO-a sa detaljnim instrukcijama i prijavnim paketom. Pored tehničkog dijela prezentacije, gdje su upoznati sa procedurama i iznosom sredstava koji će biti dostupan za projekte, OCD su imale priliku i da se detaljno informišu o oblastima, temama i aktivnostima koje su prihvatljive za ovaj konkurs. Naime, CGO će finansirati projekte i akcije u oblastima koje su u direktnoj vezi sa borbom protiv korupcije na lokalnom nivou, tj. akcije koje predstavljaju direktan odgovor na probleme prouzrokovane korupcijom na lokalnom nivou. Ukupni fond dostupan OCD je 56.000 EUR a mogu konkurisati sa projektima koji imaju vrijednost od 5.000 do 7.000 EUR. Za podržane projekte i OCD predviđen je i program jačanja kapaciteta u oblasti upravljanja projektima, izvještavanju, aktivnostima nadgledanja i monitoringa sprovođenja lokalnih antikorupcijskih politika i strategija koji će doprinijeti uspješnijoj realizaciji njihovih projekata. Isto tako, sve OCD čiji projekti budu podržani imaće mentorsku i savjetodavnu podršku tokom sprovođenja projekta.

IMG_6048

CGO ohrabruje OCD koje nijesu imale priliku da prisustvuju informativnim sesijama da se detaljno upoznaju sa procedurama i aplikacionom formom koja je objavljena na sajtu CGO-a, a da u slučaju nedoumica, odnosno zahtjeva za dodatne informacije pošalju mail sa pitanjima na info@cgo-cce.org, najkasnije do 26. maja 2016.

IMG_6071

Projekat “Misli lokalno – Djeluj lokalno! – Borba protiv korupcije na lokalnom nivou” ima za cilj da doprinese razvoju učešća civilnog društva u sprovođenju antikoruptivnih politika kroz monitoring, izvještavanje i nadgledanje aktivnosti na lokalnom nivou u Crnoj Gori. Konkretnije, cilj projekta je unaprijeđenje kapaciteta manjih organizacija civilnog društva u Crnoj Gori u praćenju antikoruptivnih strategija i aktivnosti na lokalnom nivou kroz razmjenu informacija, iskustava, ali i finansijsku podršku. Projekat realizuje CGO, u saradnji sa NVO Bonum iz Pljevalja, NVO Inkubator iz Kotora i NVO Centar za istraživačko novinarstvo iz Podgorice, a podržava ga Evropska unija posredstvom Delegacije EU u Crnoj Gori kroz IPA 2015.

Nikola Djonović, koordinator programa