O ljudskim pravima sa mladima

Koordinator Omladinske grupe Centra za građansko obrazovanje (OG CGO), Miloš Knežević, je danas u Američkom uglu u KIC-u “Budo Tomović”, sa predstavnicima FLEX Alumni Montenegro, učesnicima/cama srednjoškolskog programa razmjene, održao radionicu o ljudskim pravima sa posebnim osvrtom na prava LGBT osoba.

Radionica, organizovana po principu discussion club-a, bila je posvećena upoznavanju alumnista/kinja sa konceptom ljudskih prava, istorijatom i generacijama ljudskih prava, pri čemu se osvrnuo i na pitanja diskriminacije marginalizovanih grupa, multikulturalizma i tolerancije u Crnoj Gori a posebno još uvijek izrazito teškog položaja osoba drugačije seksualne orjentacije u crnogorskom društvu.

cgoradionicaoljpravima

On je istakao da ljudska prava moraju biti zastupljenija i u formalnom obrazovanju mladih. “Savremena društva, a posebno mladi, sve češće se suočavaju s fenomenom socijalne isključenosti nastale usljed vjerskih, etničkih, nacionalnih, seksualnih i razlika najrazličitije prirode. Stoga je važno da mladi poznaju svoja prava, da su osnaženi da se bore za njih i da kontinuirano doprinose izgradnji kulture ljudskih prava”, naglasio je Knežević.

Posebna pažnja tokom radionice posvećena je pravima LGBT osoba, diskriminaciji i homofobiji. Knežević je ukazao na diskrepancu između deklarativne posvećenosti institucija, solidnog zakonskog okvira u borbi protiv homofobije, i još uvijek loše prakse. On je podsjetio na rezultate CGO-ovog nedavnog istraživanja javnog mnjenja o percepcijama građana/ki o diskriminaciji i homofobiji po kojim su asocijacije ispitanika/ca na LGBT osobe izrazito negativne i najčešće su to: bolest, odvratnost, gađenje, sramota, te razne vrste poremećaja, izopačenosti i sl. “Vrlo mali broj ispitanika imaju pozitivne asocijacije i smatraju LGBT osobe ljudima poput sebe i nemaju ništa protiv njih. Svaki drugi građanin se slaže sa stavom da da su ljudi drugačije seksulane orjentacije toliko štetni da treba ulagati napore i svim silama se boriti protiv ove pojave (ovdje prednjače stariji, sa nižim obrazovnim nivoom i iz ruralnih sredina), dok 2/5 ispitanika vjeruje da su priče o ljudima drugačije seksualne orjentacije prenaduvane, jer se svuda u civilizovanom svijetu to već prihvatilo kao normalna pojava koja postoji oduvijek”, dodao je Knežević.

cgoradionica

Alumnisti/kinje su se saglasili da u obrazovanju o ljudskim pravima posebnu pažnju treba posvetiti mladim ljudima, ne samo zato što je to važno za društvo nego i zato što ovakve aktivnosti mogu koristiti samim mladima.

CGO se kroz svoje obrazovne programe kontinuirano bavi ljudskim pravima sa ciljem da ohrabri mlade da razmišljaju i budu aktivni u zaštiti vlastitih prava, ali i prava onih koji to nijesu u prilici da učine sami. Na radionici je učestvovalo 20 predstavnika/ca FLEX Alumni Montenegro.

Svetlana Pešić, saradnica na programima