Srednjoškolci iz 12 crnogorskih opština učili o ljudskim pravima

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je od 20. do 23. oktobra 2016, u Miločeru, organizovao glavni dio nastavnog programa XXIII generacije Škole ljudskih prava, uz podršku Komisije za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću kroz projekat „Obrazovanjem za ljudska prava!“.

XXIII generaciju Škole ljudskih prava pohađa 27 učenika/ce srednjih škola iz 12 crnogorskih opština: Podgorice, Cetinja, Nikšića, Pljevalja, Plava, Rožaja, Gusinja, Bijelog Polja, Plužina, Tivta, Mojkovca i Berana.

cgo-sljp-xxiii

Četvorodnevni intenzivni program sastojao se od 20 sesija u formi predavanja, radionica, projekcija filmova, rada u grupama, itd. kroz koje su učesnicima/cama pružena znanja o konceptu ljudskih prava, počev od istorijata ideje, preko razvoja ljudskih prava kroz generacije, zakonodavnog i institucionalnog okvira, do posebnog osvrta na pitanja diskriminacije, marginalizovanih grupa, multikulturalizma i tolerancije u Crnoj Gori, ali i na savremene izazove sa kojima se mladi susrijeću kao što je nenasilna komunikacija. Dodatno, srednjoškolci/ke su učili i o modalitetima omladinskog rada i aktivizma, te imali prilike da osmisle akcije koje će uz mentorsku podršku projektnog tima sprovesti u svojim lokalnim zajednicama i školama.

Predavači u XXIII generaciji Škole ljudskih prava bili su Sergej Sekulović, izvršni direktor Centra za građanske slobode, Jovan Ulićević, koordinator programa za zaštitu i promociju ljudskih prava trans osoba LGBTIQ Asocijacija Kvir Montenegro, Dragoljub Duško Vuković, novinar i osnivač PCNEN-a, Samir Jaha, izvršni direktor, NVO Mladi Romi, Saša Mijović, izvršni direktor NVO 4 Life, Maja Raičević, izvršna direktorka Centra za ženska prava, Milka Tadić Mijović, direktorka Centra za istraživačko novinarstvo (CIN), Tamara Milić, psihološkinja, Marina Vuković, zamjenica izvršne direktorke u Centru za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO), Petar Đukanović, koordinator programa Ljudska prava u CGO-u, Miloš Knežević, koordinator Omladinske grupe CGO-a i Tamara Milaš, saradnica na programima u CGO-u i portparolka Koalicije za REKOM u Crnoj Gori.

Škola ljudskih prava, pored širokog teorijskih i praktičnog znanja o konceptu ljudskih prava, afirmiše kulturu ljudskih prava, inspirišući i motivišući mlade da se zalažu za svoja prava, kao i za prava onih koji nijesu u mogućnosti da to urade sami i osnažuje ih da imaju direktniji uticaj u društvu u budućnosti.

Svetlana Pešić, saradnica na programima