Predizborna prizma TVCG

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je danas predstavio rezultate monitoring izvještaja Predizborna prizma TVCG – monitoring informativnog programa javnog servisa TVCG tokom predizborne kampanje za parlamentarne izbore i lokalne izbore u Andrijevici, Budvi, Gusinju i Kotoru 2016.

Svetlana Pešić, saradnica na programima u CGO-u, u uvodnom dijelu je istakla da je “glavni cilj izvještaja informisanje javnosti o izvještavanju TVCG tokom predizborne kampanje i podsticanje diskusije o objektivnosti i kvalitetu izvještavanja na TVCG kao servisu svih građana Crne Gore, ali i potrebi inoviranja načina postojećeg izvještavanja o izborima”. Pešić je pojasnila: ’’Monitoring izvještaj daje pregled zastupljenosti političkih aktera u analiziranom periodu na javnom servisu, preciznije na TVCG, kao i načina predstavljanja aktera u ključnim informativnim emisijama tokom predizbornog perioda i izborne šutnje i to kroz minutažu, kontekst, ton, teme koje su bile u fokusu i poštovanje Kodeksa novinara, ali i izbornog i medijskog zakonodavstva’’.

cgo-cce-predizborna-prizma-tvcg

„Predmet analize bili su centralna informativna emisija DNEVNIK 2, kao i specijalne emisije – Intervju, Debata sa predstavnicima lista za parlamentarne izbore 2016, Debata sa predstavnicima lista za lokalne izbore u Budvi, Kotoru, Gusinju i Andrijevici. Dodatno, tim CGO-a pratio je emisije Akcenti i Crveni telefon, ali se one nisu našle u konačnoj obradi jer nisu uključivale izborne aktere u ovom periodu. Dodatno, analiza ne uključuje ni emisiju Predstavljanje programa, partija i koalicija, jer je ta emisija lišena bilo kakve uredničke intervencije“, dodala je Pešić.

Pešić je podsjetila i na zakonodavni okvir ističući da je ova oblast detaljno zakonski regulisana.

Damir Nikočević, koordinator za razvoj u CGO-u, detaljno je elaborirao nalaze u dijelu koji se odnosi na Dnevniku 2, ocjenjujući da “DPS imao ubjedljivo najviše prostora na TVCG od ukupno opredijeljenog vremena za izborne liste i kandidate za poslanike (01:58:39) I to najviše zahvaljujući predstavnicima u izvršnoj vlasti, koji su ujedno bili i kandidati za poslanike. Slijedi Velika koalicija Ključ (01:14:09), sa preko pola sata više u odnosu na najjači opozicioni parlamentarni subjekt DF i to prvenstveno zbog ministra Gorana Danilovića koji se često pojavljivao kao akter u Dnevniku 2, potom Socijaldemokrate (00:45:29), takođe zahvaljući predstavnicima u izvršnoj vlasti, pa DF (00:39:49) i Pozitivna Crna Gora (00:38:48). U začelju su SDP (00:32:02) i Demokrate (00:31:20). Najmanje zastupljene u Dnevniku 2, od izbornih lista koje su izborile parlamentarni status, bile su manjinske partije i koalicije – HGI (00:11:40), Bošnjačka stranka (00:10:26) i koalicija „Albanci odlučno“ (00:08:41).” Nikočević je konstatovao da je “napravljen određeni napretku u predizbornom izvještavanju, ali da nalazi i dalje ukazuju na indirektno favorizovanje vladajuće opcije što ne može biti u interesu TVCG kao javnog servisa koji bi trebao da bude izvor informacija za sve građane nezavisno od njihovog političkog opredjeljenja.”

Nikočević je naglasio: „Ogromna je disproporcija u zastupljenosti izbornih aktera u Dnevniku 2, prije svega zbog činjenice da su kandidati za poslanike vladajućih partija ujedno i nosioci izvršne vlasti. Mi u CGO-u smatramo da bi uredništvo trebalo pažljivo da razmotri kakav će pristup zauzeti u takvim situacijama u toku predizbornog perioda jer se očito veliki broj događaja tempiran za promociju u samom predizbornom periodu a izostao je kritičkog osvrta na iste. Na primjer, posjeta rudarima premijera Đukanovića koja se nije dešavala u prethodne dvije godine koje nisu bile izborne, već je tada samo upućivao čestitke menadžmentu i zaposlenima. To je jasno indirektni politički marketing za vladajuću partiju. Cijena emitovane sekunde političkog i ekonomskog marketinga nije identična, a uzimajući u obzir da se Dnevnik 2 emituje u prime time-u kada je najviše gledalaca uz male ekrane, ovo nije mala usluga javnog servisa vlastima“, ocijenio je Nikočević.

’’Opozicioni predstavnici u Vladi izbornog povjerenja nisu imali jednak tretman kao i njihove kolege iz DPS-a, Socijaldemokrata i Pozitivne Crne Gore. Konkretno, u Dnevniku 2, nemamo nijedno pojavljivanje ministra finansija i kandidata SDP-a za poslanika, osim u izbornom bloku. Istovremeno, zabilježena su tri slučaja novinarske neizbalansiranosti u odnosu na ministra unutrašnjih poslova i kandidata za poslanike koalicije Ključ, Gorana Danilovića, što može biti indikator uređivačke politike Dnevnika 2. Ohrabruje, što je ovo, ipak, manji procenat u odnosu na neutralno izvještavanje o istom ministru’’, naveo je Nikočević.

On je dodao i to da je tim CGO-a uočio i primjere parcijalnog odbijanja emitovanja video priloga sa skupova DF-a sa obrazloženjem da se ne mogu emotivati prilozi u kojima vlada jezik uvreda. Istovremeno, prvobitno je stopirano, a nakon odluke Savjeta RTCG i Agencije za elektronske medije odobreno, emitovanje promotivnog spota Demokrata. „Ovakvi primjeri ukazuju na potrebu donošenja jasnih i unificiranih pravila kako bi se slični slučajevi u budućnosti prevenirali“, istakao je Nikočević.

Kako je on naglasio, “trenutne forme debata, lišene su bilo kakve uredničke intervencije i sa aspekta gledaoca često su zamarajuće i monotone obzirom na striktno držanje u vremenskim okvirima koje propisuju ranije donesena pravila RTCG, a bez mogućnosti da se voditelji sami nadovežu kroz dodatna pitanja koja debata otvara, podsjetivši da bi ovo podrazumijevalo i jačanje kapaciteta informativne redakcije RTCG kako bi se osigurao profesionalan i izbalansiran odnos prema ključnim akterima”.

Ipak, primijećeni su i pozitivni primjeri: ’’Odluka Savjeta RTCG da uputi izvinjenje kandidatkinji za poslanicu Marti Šćepanović nakon što joj je u emisiji Debata, predstavnik opozicionog DF-a, Marko Milačić, direktno dao lisice za nosioca liste kojoj ona pripada je pozitivan primjer. Takođe, najpozitivniji i najizbalansiraniji pristup, CGO tim, bilježi u debatama za lokalne izbore u kojima je novinar Saša Klikovac korektno i u skladu sa pravilima vodio sve četiri emisije’’, pojasnio je Nikočević.

„Konačno, i pored navedenih nedostatnosti, primjetan je napredak u predizbornom izvještavanju javnog servisa što može biti rezultat činjenice da je uredništvo neposredno prije izbora promijenjeno, kao i da je postojala stručna pomoć kroz angažman Tomislava Špoljara iz HRT-a“, zaključio je Nikočević.

Izvještaj Predizborna prizma TVCG dio je aktivnosti Centra za građansko obrazovanje (CGO) u okviru programa Mediji i demokratija. Prilikom koncipiranja metodologije i kontrole kvaliteta, važnu savjetodavnu podršku timu CGO-a dao je novinar Duško Vuković, kojem CGO duguje zbog toga posebnu zahvalnost.

Mina Kalezić, asistentkinja na programima