Veliko interesovanje mladih za “Znanje i vještine za posao!” – 95 prijava na pola konkursnog roka

Za učešće u projektu “Znanje i vještine za posao!”, do 1. marta 2017, odnosno u prvoj polovini konkursnog roka, prijavilo se 95 nezapošljenih visokoškolaca, čije su prijave i dokumentacija kompletni, dok je jednom broju njih vraćena dokumentacija na dopunu.

Najveće interesovanje pokazali su mladi iz centralne regije Crne Gore (sa 69.47% prijava), zatim iz sjevernog dijela (24.21% prijava), dok je manje interesovanje među mladim nezapošljenim licima iz južnog dijela Crne Gore (6.32%).

cgo-cce-znanja-i-vjestine-infografik

Ukupno 60 nezaposlenih diplomiranih visokoškolaca iz cijele Crne Gore imaće priliku da kroz projekat „Znanje i vještine za posao!“ prvo prođu program neformalne obuke i steknu neophodne vještine, a potom iste primijene kroz tromjesečnu plaćenu praksu. Kandidati imaju mogućnost da kroz saradnju različitih sektora izaberu da li će praksu obavljati u državnoj administraciji, nevladinom sektoru, medijima ili u privatnom sektoru.

“Prema presjeku podataka koje sada imamo, mladi nezapošljeni visokoškolci su najzainteresovaniji za državnu administraciju, čak 72,63% njih, slijedi NVO sektor za koji se interesuje 10,53%, zatim mediji u kojima praksu želi 8,42%, i privatni sektor sa 8.42% zainteresovanih od ukupnog broja prijavljenih kandidata”, navodi Petar Đukanović, koordinator programa u Centru za građansko obrazovanje (CGO).

Da je najviše nezapošljenih mladih ljudi sa društvenih nauka potvrđuje i podatak da se na ovaj način pokušava dodatno kvalifikovati za posao 69,47% od ukupno prijavljenih. Broj prijava diplomiranih visokoškolaca sa primjenjenih nauka je trostruko manji – 22,11%, a samo je 8,42% sa prirodnih nauka od ukupnog broja prijavljenih prema obrazovnoj strukturi.

“Sudeći po ovim presjeku, aktivnije u traženju posla i u usavršavanju su žene sa 65,26% prijava, dok je 34,74% prijavljenih muškaraca. Ohrabrujući podatak je da 70,53% mladih između 22 i 30 godina ne sjedi skrštenih ruku već i kroz ovaj program vidi šansu za poboljšanje svoje pozicije na tržištu rada”, pojašnjava Đukanović.

Za ovaj program mogu se prijaviti mladi ljudi iz cijele Crne Gore, koji su diplomirali, a nijesu u radnom odnosu. Rok za slanje prijave je 15. mart 2017. godine, a svi zainteresovani kandidati se mogu prijaviti popunjavanjem aplikacione forme koja se nalazi sajtu CGO: https://cgo-cce.org/.

Projekat „Znanje i vještine za posao!“ sprovodi CGO u saradnji sa agencijom Represent Communications i Upravom za kadrove, a finansira ga Evropska unija u Crnoj Gori, posredstvom Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći (CFCU) Ministarstva finansija. Projekat je podržan u sklopu donatorskog programa “Mladi, žene i dugoročno nezaposleni na tržištu rada”, a kao dio šireg projekta Aktivne mjere rada za zapošljivost (Operativni program Razvoj ljudskih resursa 2012-2013) čiji je glavni korisnik Ministarstvo rada i socijalnog staranja.

Svetlana Pešić, saradnica na programima