Završene obuke za komunikacione vještine u Podgorici i Bijelom Polju

Ukupno 60 kandidata iz centralne, sjeverne i južne regije upoznalo se sa svijetom komunikacija

Za ukupno 60 kandidata iz cijele Crne Gore, koji su učesnici projekta „Znanje i vještine za posao!“, završen je prvi krug obuka iz oblasti komunikacija iz takozvanih mekih vještina. Ulaskom u svijet komunikacija, u prethodna dva vikenda, nezaposleni visokoškolci su stekli osnovne prezentacijske vještine, naučili kako da funkcionišu u timu, rješavaju konflikte, kako da se pripreme za intervju za posao, te savladali osnove odnosa sa javnošću i komunikacije na društvenim mrežama.

Jedan od kandidata, Aleksandar Bulatović iz Mojkovca, ocijenio je obuku kao veoma korisnu i uspješnu. „Pored toga sto sam naučio mnogo detalja, koji su veoma važni, kako bih na najbolji mogući način prezentovao sebe, za svaku pohvalu je i profesionalni, a ništa manje i prijateljski odnos predavača. Takođe, interakcija između nas – slušalaca i predavača, bila je na veoma visokom nivou, što vodi zaključku da su prezentacije i način izlaganja bili zanimljivi i primamljivi. Stoga, zaista sam ispunjen što sam imao tu čast da budem dio ove grupe i ovog treninga, i samim tim i proširim svoja znanja i vidike iz ove oblasti“, kazao je Aleksandar.

cgo-cce-represent

Petar Đukanović, koordinator programa u Centru za građansko obrazovanje koji i realizuje ovaj projekat, podsjeća da se radi o kompetitivnom programu na koji se prijavilo skoro 400 kandidata, što je povećalo odgovornost organizatora da obezbijede kvalitetne obuke i praksu. „Veoma smo zadovoljni posvećenošću odabranih kandidata i njihovom otvorenošću da svoja znanja i vještine usavršavaju kako bi lakše našli posao. Vjerujem da je to bilo podsticajno i sjajnom timu agencije Represent Communications, našem partneru na projektu, koji su iznijeli prvi set treninga i podijelili svoju ekspertizu sa ovim mladim ljudima. Mi nastavljamo dalje sa obukama u oblastima pisanja politika i projekata koji se finansiraju iz sredstava Evropske unije. Vjerujemo da ovaj program može postati model po kojem će se mladima pružati toliko potrebne praktične vještine i znanja“, ocijenio je Đukanović.

cgo-cce-represent-1

Tokom ovog mjeseca kandidati će imati priliku da steknu znanja i vještine iz preostala dva modula – pisanje i upravljanje projektima koji se finansiraju iz fondova Evropske unije, te pisanje predloga praktičnih politika. Nakon završene obuke, stečeno znanje primijeniće kod poslodavaca koji odgovaraju njihovom profilu, i to iz četiri sektora – državnoj upravi, medijima, privrednim preduzećima i NVO sektoru. Praksa će početi tokom maja.

Projekat “Znanje i vještine za posao” finansira Evropska unija u Crnoj Gori, posredstvom Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći u Ministarstvu finansija. Projekat je podržan u sklopu donatorskog programa “Mladi, žene i dugoročno nezaposleni na tržištu rada”, kroz širi okvir Aktivne mjere rada za zapošljivost (Operativni program Razvoj ljudskih resursa 2012-2013) čiji je glavni korisnik Ministarstvo rada i socijalnog staranja.

Svetlana Pešić, saradnica na programima