Omogućiti adekvatno učešće civilnog sektora – pismo Vladi i Ministarstvu evropskih poslova

VLADA CRNE GORE
Duško Marković, predsjednik Vlade

Ministarstvo evropskih poslova
Aleksandar Andrija Pejović, ministar

Podgorica, 11.5.2017. godine

Poštovani gospodine Markoviću,
Poštovani gospodine Pejoviću,

Obraćamo Vam se povodom nedavne odluke koju je donijela Vlada Crne Gore, da Vuka Maraša, predstavnika NVO MANS, izostavi iz Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o poglavlju 23 – Pravosuđe i temeljna prava.

Naime, uvidom u sadržaj Odluke o izmjeni odluke o Obrazovanju Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 23 – Pravosuđe i temeljna prava, informisali smo se da je Vlada, 13.aprila 2017. godine, usvojila zaključak kojim je Vuk Maraš isključen iz prijedloga Odluke.

Obaveza je Vlade Crne Gore da proces pregovora o pristupanju EU vodi transparentno i da omogući adekvatno učešće civilnog sektora, a naša je obaveza, kao predstavnika/ca nevladinog sektora, da svojim djelovanjem doprinesemo transparentnosti tog procesa. Smatramo da to nije moguće, ukoliko se ovakve odluke donose mimo procedura i bez obrazloženja.

Stoga apelujemo da informišete javnost o razlozima izostavljanja kandidata MANS-a iz članstva u Radnoj grupi za praćenje primjene mjera iz Akcionog plana za poglavlje 23, da preispitate takvu odluku i da ga izmjenom Zakljucka 07-931 imenujete za člana Radne grupe, kako bi se saradnja sa civilnim sektorom mogla odvijati u skladu sa demokratskim principima za koje ste se javno deklarisali.

S poštovanjem,

Maja Raičević
, izvršna direktorka, Centar za ženska prava

Stevo Muk, predsjednik UO, Institut alternativa

Daliborka Uljarević, izvršna direktorka, Centar za građansko obrazovanje (CGO)

Ana Novaković, izvršna direktorka, Centar za razvoj nevladinih organizcija (CRNVO)