Završene obuke o komunikacionim vještinama i ljudskim pravima

Danas je, u Centru za građansko obrazovanje (CGO), završen trening o ljudskim pravima za polaznike/ce projekta Zapošljavanjem do inkluzije. Tokom dvodnevnog treninga polaznici/ce su imali priliku da razgovaraju o savremenom konceptu, generacijama i kulturi ljudskih prava, zakonodavnom i institucionalnom okviru zaštite od diskriminacije u Crnoj Gori, o razumijevanju, toleranciji i solidarnosti, predrasudama i stereotipima kao i medijima i ljudskim pravima OSI i (ne)ravnopravnosti kroz jezik i izvještavanje medija.

Ovo je drugi modul treninga u okviru projekta Zapošljavanjem do inkluzije, a prethodno je za učesnike/ce projekta organizovan trening iz komunikacionih vještina tokom kojih su stekli osnovne prezentacijske vještine, naučili kako da funkcionišu u timu, rješavaju konflikte, kako da se pripreme za intervju za posao, te savladali osnove odnosa sa javnošću i komunikacije na društvenim mrežama.

cgo-cce-zaposljavanjem do inkluzije

Tokom intenzivne obuke u toku ova dva modula sa učesnicima/cama su radile predstavnice Represent Communications Crna Gora, Ministarstva ljudskih i manjinskih prava, CGO-a, kao i predstavnici nevladinih organizacija i medija koje se na različite načine bave problemima marginalizovanih grupa, ali i stručnjaci za ljudska prava na generalnom nivou.

CGO je u okviru ovog projekta zaposlio tokom aprila osam lica sa invaliditetom na šest mjeseci.

U narednoj fazi projekta, fokus će biti na unaprijeđenju pristupačnosti jednog stambeno-poslovnog objekta i kampanji koja ima za cilj osnaženje poslodavaca i osoba sa invaliditetom da aktivnije koriste mehanizme socijalne i ekonomske inkluzije.

cgo-cce-zaposljavanjem do inkluzije1

Projekat je kreiran kao doprinos rješavanju brojnih i dnevnih izazova u zapošljavanju osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori, a što posljedično ovu društvenu grupu dalje marginalizuje i socijalno isključuje, a time i lišava čitavo društvo ogromnih razvojnih kapaciteta.

Trajanje projekta je 10 mjeseci, u parnerstvu nevladinog i biznis sektora –CGO i PR agencije Represents Communications. Projekat se realizuje uz podršku Zavoda za zapošljavanje.

Svetlana Pešić, saradnica na programima